Chuyến Ủy Lạo đầu tiên của ROF tại Huế

Kính thưa quý ân nhân,

Kính mời quý ân nhân xem việc làm của Nhóm Hướng thiện tại Huế
Đại Diện ROF ủy lạo nạn nhân lũ lụt miền Trung, October 2022
Thành thật cám ơn
Trân trọng

ROF

Khất sĩ Phạm Đăng Khải

Sống yên vui

Danh lợi mãi coi thường

BT-Tường Trình Giúp nạn nhân B L 10-2022.pdf

Việc Làm Từ Thiện Giup ngườ i Bất Hạnh và Mồ côi của ROF

Kính thưa quý ân nhân,

Kính mời quý ân nhân xem việc làm Từ Thiện của ROF tại Việt Nam mà quý ân nhân đã triền miên vui vẻ đóng góp.
Quý vị và chúng tôi rất hảnh diện và an tâm là chúng ta luôn luôn nghĩ đến tình đồng hương, nghĩa đồng bào.
Thành thật cám ơn,
Trân trọng
ROF

1-TD 420 phần quà – tháng 8-2022.pdf