ROF Phát Quà Cho Người Vô Gia Cư Tại L os Angeles Trong Mùa Lễ Thanksgiving 2019

Kính mời xem,

Thành thật Cám Ơn

Trân trọng

ROF

ROF-Homeless Phát Quà in Los Angeles-Thanksgiving 2019.pdf

Kính chuyển bài viết về cảm tưởng của một thành viên của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation

Kính thưa quý ân nhân, quý anh chị em thành viên cùa ROF, quý bạn và quý liệt vị,

Trời có nắng có mưa, có yên lành có giong tố, có lạnh, có nóng , có ấm, chuyện dử thì tấp nập rơi đầy đường như lá rụng của mùa thu, nhưng rồi cũng bị bỏ rơi trong quên lảng khi mùa đông đến.
Chuyện lành, chuyện hiền, chuyện tốt, ít được người nhắc đến, những chuyện tốt, chuyện lành đến như một cơn gió êm đềm thoải mái, nhẹ nhàng làm cho tinh thần được sản khoái, cảm giác đó nó sẽ không tàn phai theo năm tháng mà nó ở mãi trong lòng người với cái tâm thiện, người viết bài này đã biểu lộ được cái tâm thiện của mình khi tâm đó hòa lẫn trong đại gia đình ROF-Tâm Thiện.
Cám ơn Minh Phượng, một giáo sư trẽ của trường trung học đệ nhị cấp tại Huê Kỳ rất xứng đáng là ,một leader cho người trẽ trong tương lai. ROF rất vui sướng và hảnh diện là nơi tựu hợp của thành phần trẽ trí thức.
Với tư cách người anh cả đầu đàng của ROF, với tuổi đời rất, rất gần lòng đất mẹ, từ từ xa ánh thái dương, anh cám ơn Minh Phượng đã cho mọi người thật sự thất cái phẫm của tập thể ROF trong việc làm giúp tha nhân, giúp người bất hạnh, giúp người thế cô, giúp người “ngặt”.

Thành thật cám ơn Minh Phượng,

Trân trọng Kính mời xem,

https://pvo369.wordpress.com/2019/11/30/loi-ta-on-chan-thanh-den-hoi-rof/

https://pvo369.wordpress.com/2019/11/30/loi-ta-on-chan-thanh-den-hoi-rof/

Việc Làm Từ Thiện của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Fou ndation từ ngày đầu.

Kính mời quý liệt vị vui lòng nhín chút thời giờ xem cho biết rõ ràng việc làm từ thiện của Reaching Out Foundation (ROF).
Trân trọng cám ơn,
Và kính chào
ROF

ROF-For Tracy and new members.pdf

ROF Giúp Bệnh Nhân Ngặt Tại Bệnh Vi ện Chợ Rẩy

Ḱinh thưa quý ân nhân,
Có nhiều người vào xem website của ROF, ROF xin thành thật cám ơn. Để giúp cho người đọc hiểu sự việc tiến triển khi đọc báo cáo, ROF có thêm lời mở đầu để giúp người đọc hiểu rõ việc làm của ROF.
Kính mời đọc và kính cám ơn.
ROF

BV Chợ Rẩy 11-20-19.pdf

Mùa Thanksgiving Cũng Là Mùa ROF Gửi lời Cám Ơn đến Tất Cả Quý Ân Nhân Trong Mùa Lễ Tạ Ơn 2019

Kính Gửi quý ân nhân,
Thành Thật Cám Ơn
Trân trọng Kính Chào,

ROF

ROF-Thanksgiving 2019-Ty Supporters.pdf

Kính Mời Quý Ân Nhân Xem Báo Cáo Việ c Làm Thường Lệ Của ROF T ại Bện Viện Chợ Rẩy tháng August 2019

Trân trọng Kính Trình,
Thành thật Cám ơn
ROF

Tường Trình Việc Làm Của ROF Tại Chợ Rẩy.pdf

ROF Giúp Người Khuyết Tậ t Tại Bến Tre Và Bệnh Nhân Tại Bệnh Viện Chợ Rẩy Và Trung Tâm Chĩnh Hình

nhận tiền

Kính trình quý ân nhân việc làm hằng tháng suốt năm của ROF
Kính mời quý ân nhân đọc Thư của Sư Cô Tuệ Dung và Thư hồi đáp của ROF Khải

Tue Dung

Sun, Nov 3, 10:54 PM (3 hours ago)
to me

4/11/19

Anh chị kính,

Tuệ Dung vừa nhận 2000 USD. Tiền gì ạ ?

4-11-19
Kính Sư Cô Tuệ Dung,
1000 usd xin Sư Cô giúp 100 người bất hạnh và khuyết tật, chùa Hòa Linh, Sư Cô Như Quang, Bến Tre
1000 usd giúp bệnh nhân tại Bệnh Viện Chợ Rẩy và Trung tâm Chỉnh Hình.

Kính Thông Báo quý ân nhân
Thành thật cám ơn và Kính Chào

ROF Khải