Tường Trình Việc Làm Từ Thiện Giúp N gười Ngặt Ăn Tết Tân Sửu-2021 Của ROF

Wed, Mar 3 at 12:12 AM

Kính thưa quý Ân Nhân,
Chương trình tặng quà Tết Tân Sữu, tại Huế đã chia sẻ với quý vị hôm tháng January-2021.

Chương Trình tặng quà Tết Tân Sửu, tại Tây Nguyên và Thành Phố Saigon đã chia sẻ với Quý Vị hôm tháng February 2021.

Hôm nay ROF xin chia sẻ Chương trình tặng quả Tết Tân Sửu tại 3 địa điểm Hóc Môn, Sóc Trăng và Saigon.

Tất cả Tường Trình đều lưu trữ trong website của ROF để quý vị tùy nghi

Thành thật cám ơn

Trân trọng,

ROF

TD-Tường Trình Tặng Quà Tết Con Trâu 2021.pdf