Chuyến Ủy Lạo đầu tiên của ROF tại Huế

Kính thưa quý ân nhân, Kính mời quý ân nhân xem việc làm của Nhóm Hướng thiện tại Huế Đại Diện ROF ủy lạo nạn nhân lũ lụt miền Trung, October 2022 Thành thật cám ơn Trân trọng ROF Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường BT-Tường Trình GiúpContinue reading “Chuyến Ủy Lạo đầu tiên của ROF tại Huế”

Tường Trình Cuả Sư Cô Tuệ Dung/Đoàn Sư ́ Giã Từ Bi Đại Diện ROF Tại Việt Nam

Kính mời quý ân nhân xem việc làm của ROF tại Việt Nam Thành thật cám ơn quý ân nhân, Trân trọng Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường 1 TD Tường Trình May-2022.pdf

Lời Cám Ơn Của Sr Ơn

Kính mời quý ân nhân xem lời cám ơn của Sr Nguyễn Thị Ơn ROF Khải ROF Tâm Thiện On Jun 9, 2020, at 1:04 AM, On Maria <mariaon269> wrote:  Sr chào anh ,hôn nay Sr đã nhận được 500USD anh gửi cho Sr , hiện nay các cháu đi học đều và đangContinue reading “Lời Cám Ơn Của Sr Ơn”