ROF Tiếp Tục Việc Làm Từ Thiê ̣n Giúp Ngươi Ngặt Tại Việt Nam

Kính trình quý ân nhân, Thành thật cám ơn, Trân trọng ROF Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường 1-TD Bao Cao thang 1^J2^J3-2023.pdf (1) BN Lê Minh Quân.xlsx (2) Hình và hồ sơ bệnh lý của 5 bệnh nhân.xlsx (3) Hình và hồ sơ bệnh lý của 2Continue reading “ROF Tiếp Tục Việc Làm Từ Thiê ̣n Giúp Ngươi Ngặt Tại Việt Nam”

ROF tiếp Tục Giúp Người bất hạnh tại quê nhà

Kính thưa quý ân nhân ROF xin chia sẻ đợt cuối cùng trong kế hoạch giúp người bất hạnh CMX Tết Quý Mão. Trân trọng Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường Quà Tết QuýMão-2023 Thừa Thiên Huế.pdf

ROF Báo Cáo Tiền Chi Của Năm 2022

Kính thưa quý ân nhân của ROF, Hằng năm, vào mùa Thu, ROF gây quỹ giúp người NGẶT, quý ân nhân đến ủng hộ, ROF có tuyên bố số tiền thâu của năm đó. ROF có thưa là sẽ giúp người NGẶT suốt năm, nay mùa Xuân lại về để ROF báo cáo việc làmContinue reading “ROF Báo Cáo Tiền Chi Của Năm 2022”

Quà Tết đã đến tay Người Ng ặt Trong dịp Tết Quý Mão-2023

Kinh thưa quý ân nhân, ROF Tặng Quà Cây Mùa Xuân cho Người Bất Hạnh tại Quê nhà trong dịp Tết Quý Mão-2023. Thành thật cám ơn quý ân nhân, Trân trọng ROF Tường trình TD 1.pdf

Báo Thâu Chi Cây Mùa Xuân 2023-Quý Mão

Đóng sổ, 1-22-23, 8 ngày sau ngày gây quỹ 1-14-23 Kính thưa quý ân nhân và quý ROFer, ROF xin long trọng tuyên bố kết quã thâu chi của đêm gây quỹ Cây Mùa Xuân Quý Mão 2023, tổ chức ngày 1-14-23 tại Seafood Paradise Restaurant. Mục đích của buổi gây quỹ Cây Mùa XuânContinue reading “Báo Thâu Chi Cây Mùa Xuân 2023-Quý Mão”

ROF Giúp Bệnh Nhân Trong Bệnh Viê ̣n Chợ Rẩy Nhân dịp Tết Quý Mùi

Kính mời quý ân nhân xem tường trình của ROF giúp bệnh nhân tại BV Chợ Rẩy cuối năm Nhâm Dần 2022, đầu năm Quý Mùi 2023 Trân trọng, ROF 2.TD Giúp Bệnh Nhân BV Chợ Rẩy 1-6-23.pdf