Tường Trình Chuyến Ũy Lạo Bệnh Nhân Ngặt Nghèo Tại Trung Tâm Chĩnh Hình tháng 9-2019

Kính Trình quý vị và quý ân nhân, Kính mời quý vị đọc tờ báo cáo đính kèm Thành thật cám ơn, Trân trọng kính chào ROF Tường Trình Giúp Bệnh Nhân Tại TTCH.pdf Advertisements

Báo Cáo Tài Chánh Thâu Nhận và Chi Tiê u Trong Ngày Gây Quỹ Gala 7 September 2019

Kính thưa quý ân nhân, Trân Trọng Kính Trình Và Kính Cám Ơn ROF ROF-Báo Cáo Ân nhân ủng hộ năm 2019.pdf ROF-Báo Cáo Tài Chánh 7 Sep.19-Rev. B.pdf

Dạ tiệc gây quỹ từ thiện của hội Reaching Out F oundation – Người Việt Khắp Nơi – viendongdaily.com

Kính thưa quý ân nhân, Kính mời quý ân nhân đọc bài viết tường thuật Ngày Gây Quỹ Từ Thiện Hằng Năm của Reaching Out Foundation của Báo Viễn Đông. Trân Trọng kính chào. ROF Subject: Dạ tiệc gây quỹ từ thiện của hội Reaching Out Foundation – Người Việt Khắp Nơi – viendongdaily.com http://viendongdaily.com/da-tiec-gay-quy-tu-thien-cua-hoi-reaching-out-foundation-hOCiOGV8.html

Dạ tiệc gây quỹ từ thiện của hội Reaching Out F oundation – Người Việt Khắp Nơi – viendongdaily.com

Kính mời quý ân nhân Kính mời quý vị muốn biết và hiểu thêm về Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi đọc bài viết này trên tờ Báo Viễn Đông phát hành ngày 9-21-19 Thành thật cám ơn Subject: Dạ tiệc gây quỹ từ thiện của hội Reaching Out Foundation – Người Việt Khắp Nơi […]

Đại Diện ROF Ũy LạoCơ Sở Trẽ Mồ Côi Thiên Thần

Chào Khải. Sáng nay, 24/8/2019, tôi có đến thăm Cơ sở nuôi các em bé mồ côi Thiên Thần, tại quận 9, cách xa trung tâm thành phố khoảng 18 km. Đây là một cơ sở tư nhân,  do 2 vợ chồng và 2 đứa con độc thân chăm lo. Chi phí do gia đình […]