Việc Làm Từ Thiện Giup ngườ i Bất Hạnh và Mồ côi của ROF

Kính thưa quý ân nhân,

Kính mời quý ân nhân xem việc làm Từ Thiện của ROF tại Việt Nam mà quý ân nhân đã triền miên vui vẻ đóng góp.
Quý vị và chúng tôi rất hảnh diện và an tâm là chúng ta luôn luôn nghĩ đến tình đồng hương, nghĩa đồng bào.
Thành thật cám ơn,
Trân trọng
ROF

1-TD 420 phần quà – tháng 8-2022.pdf

Tường Trình Cuả Sư Cô Tuệ Dung/Đoàn Sư ́ Giã Từ Bi Đại Diện ROF Tại Việt Nam

Kính mời quý ân nhân xem việc làm của ROF tại Việt Nam

Thành thật cám ơn quý ân nhân,

Trân trọng

Khất sĩ Phạm Đăng Khải

Sống yên vui

Danh lợi mãi coi thường

1 TD Tường Trình May-2022.pdf

Tường Trình Việc Làm Từ Thiện của ROF tại Việt Nam – March 2022

Kính thưa quý ân nhân,
Kính mời xem

Thành thật cám ơn

Trân trọng

Khất sĩ Phạm Đăng Khải

Sống yên vui

Danh lợi mãi coi thường

Tường Trình TD-March 2022 và các Sr.pdf