Bản Tin Số 22 Với Chủ Đề Cám Ơn Quý Ân Nhân Mạnh Thừơng Quân Phát Hành Ngày 9-20-13

Kính thưa quý Ân Nhân Mạnh Thừơng Quân, Thành thật cám ơn quý ân nhân đã tích cực ủng hộ Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation trong công việc cứu giúp ngừơi đã quá nghèo mà còn lâm vào tình trạng ngặt không lối thóat, những trẻ em mồ côi, những ngừơiContinue reading “Bản Tin Số 22 Với Chủ Đề Cám Ơn Quý Ân Nhân Mạnh Thừơng Quân Phát Hành Ngày 9-20-13”

Bản Tin Số 20 Cũng Là Ngày Kỷ Niệm 20 Năm Làm Việc Từ Thiện Của Hộ i Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation (ROF)

CHỦ ĐỀ: BÁO CÁO – CÁM ƠN – -SINH NHỰT ROF NĂM THỨ 20Kính thưa quý ân nhân của ROF, Cám ơn quý ân nhân đã song hành với ROF, yểm trợ, bảo trợ, giúp đở mọi phương diện để ROF có phương tiện giúp NGƯỜI NGẶT. (Mù, Điếc, Câm, Khuyết Tật, Mồ Côi). ƯớcContinue reading “Bản Tin Số 20 Cũng Là Ngày Kỷ Niệm 20 Năm Làm Việc Từ Thiện Của Hộ i Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation (ROF)”

Thank you for helping us help more disabled and the unfortunate/helpless people more than ever before.

Dear Contributors, On behalf of everyone here the ROF and all of the disabled, the orphans, the helpless people we helped those years, I thank you. ROF Khai D.Pham 818-919-6745 .. 1.ROF Contributor’s List in 2008.pdf 2.ROF Contributor’s List in 2009.pdf 3.ROF Contributor’s List in 2010.pdf 4.ROF Contributor’s List in Jan,Feb,Mar-2011.pdf 5. Japan Relief FundContinue reading “Thank you for helping us help more disabled and the unfortunate/helpless people more than ever before.”

The unfortunate / helpless people, who can not take care of themselves without the help of others.

Dear Benefactors, Many times, at our presentation at fundraising nights, questions were raised about the definition of “the unfortunate/helpless” people. Today ROF would like to explain the meaning of the “unfortunate/helpless” condition for all our supporters on this attached report. Thank you Khai D.Pham 818-919-6745 .. The unfortunate-helpless people.pdf

ROF-Bản Tin số 19 Chủ đề Xuân Tân Mão – 2011

Kính thưa quý ân nhân, quý anh chị, quý em, quý bạn, Tất cả chuổi ngày lễ của 2010 đã qua. Trứơc thêm năm mới 2011 ROF xin kính chúc quý vị một năm mới đựơc dồi dào Sức Khỏe, đời sống An Lành và nhiều Hạnh Phúc. ROF xin kính gửi đến quý vịContinue reading “ROF-Bản Tin số 19 Chủ đề Xuân Tân Mão – 2011”

ROF Bản Tin số 18 – Xuân-Canh Dần-2010 – ROF Newsletter #18 February 2010

Kính gửi quý ân nhân, quý thân hữu và quý anh chị em trong Đại Gia Đình ROF, Xin mời quý vị xem ROF Bản Tin Số 18, Xuân Canh Dần- February 2010 Thành thật cám ơn, Trân trọng, Khai D.Pham 818-919-6745 NL #18-Complete-PDF2.pdf