Quà Tết đã đến tay Người Ng ặt Trong dịp Tết Quý Mão-2023

Kinh thưa quý ân nhân, ROF Tặng Quà Cây Mùa Xuân cho Người Bất Hạnh tại Quê nhà trong dịp Tết Quý Mão-2023. Thành thật cám ơn quý ân nhân, Trân trọng ROF Tường trình TD 1.pdf

Báo Thâu Chi Cây Mùa Xuân 2023-Quý Mão

Đóng sổ, 1-22-23, 8 ngày sau ngày gây quỹ 1-14-23 Kính thưa quý ân nhân và quý ROFer, ROF xin long trọng tuyên bố kết quã thâu chi của đêm gây quỹ Cây Mùa Xuân Quý Mão 2023, tổ chức ngày 1-14-23 tại Seafood Paradise Restaurant. Mục đích của buổi gây quỹ Cây Mùa XuânContinue reading “Báo Thâu Chi Cây Mùa Xuân 2023-Quý Mão”

ROF Giúp Bệnh Nhân Trong Bệnh Viê ̣n Chợ Rẩy Nhân dịp Tết Quý Mùi

Kính mời quý ân nhân xem tường trình của ROF giúp bệnh nhân tại BV Chợ Rẩy cuối năm Nhâm Dần 2022, đầu năm Quý Mùi 2023 Trân trọng, ROF 2.TD Giúp Bệnh Nhân BV Chợ Rẩy 1-6-23.pdf

Chuyến Ủy Lạo đầu tiên của ROF tại Huế

Kính thưa quý ân nhân, Kính mời quý ân nhân xem việc làm của Nhóm Hướng thiện tại Huế Đại Diện ROF ủy lạo nạn nhân lũ lụt miền Trung, October 2022 Thành thật cám ơn Trân trọng ROF Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường BT-Tường Trình GiúpContinue reading “Chuyến Ủy Lạo đầu tiên của ROF tại Huế”