Hai Câu Hiệu Lịnh Của ROF

Kính gừi quý anh chị em, bà con xa gần, Nói đến ROF thì xin mời quý vị nghiệm thử xem hai câu này có đúng ý với quý vị không. Nếu quý vị đồng ý thì coi như chúng ta có một chút thuận duyên và chúng ta có thể là bạn với nhauContinue reading “Hai Câu Hiệu Lịnh Của ROF”

Trân Trọng Trình Diện Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ VIII 2016- 2018 của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation

Thân gửi quý anh chị em Thành viên Hội Từ Thiện ROF, Cám ơn quý anh chị em đã hy sinh nhiều công sức để phụ ROF giúp người bất hạnh, ngặt nghèo tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, ngược theo dòng thời gian thì cũng được 24 năm và hứa hẹn còn tiếpContinue reading “Trân Trọng Trình Diện Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ VIII 2016- 2018 của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation”

Reaching Out Foundation A Not-For-Profit Corporation Tiếp Tục Hướng Dẫn Người Việt Nam Hải Ngoại Thế Hệ Trẻ Và Cũng Là Thế Hệ Đầu Tiên Sanh Tại M ỹ, Công Dân Mỹ, Tiếp Tục Việ c Làm Từ Thiện Giúp Người Ngặ t Tại Việt Nam Và Thế Giới.

Kính mời quý ân nhân thưởng thức. ​ Nyla Aug 19 extended.wmv ​ Khât si Phạm Đăng Khải Great minds discuss ideas Average minds discuss events Small minds discuss people Eleanor Roosevelt

Ban Chấp Hành Và Tổ Chức Reaching Out F oundation Nhiệm Kỳ VII Niên Khóa 2014-2016

Trân trọng thông báo Ban Chấp Hành Và Thành Phần Nhân Sự Của Tổ Chức ROF Nhiệm Kỳ VII Niên Khóa 2014-2016. Thành thật cám ơn, ROF ROF-BCH 2014-2016 and their photos.pdf

Ban Chấp Hành Tình Nguyện của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation Nhiệm Kỳ 2012-2014

Reaching Out Foundation A Not-For-Profit Corporation/Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi PO Box 41848 Long Beach, CA.90853 Cell: 818-288-1843 cell: 818-919-6745 Nhiệm Kỳ/Term 2012 – 2014 Volunteer Advisory Board/Ban  Cố Vân Tình Nguyện Chairman/Chủ Tịch:………………………….. Sơn Lê Staff Member/Hội viên: ……………………..Julia Phan Staff Member/Hội viên:………………………Steve Hatchett Volunteer Executive Board/Ban Chấp Hành Tình Nguyện President (Hội Trửơng): ………………………ThanhMỹỹ̃Continue reading “Ban Chấp Hành Tình Nguyện của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation Nhiệm Kỳ 2012-2014”

Thành Phần Nhân Sự Của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation Trong Nhiệm Kỳ 2010-2012

Xin trân trọng trình diện thành phần nhân sư của  Reaching Out Foundation A Not-For Profit Corporation,  trong Nhiệm kỳ 2010-2012 ROF Volunteer Advisory Board   (Ban Cố Vấn Tình Nguyện) ROF Volunteer Executive Board (Ban Điều Hành Tình Nguyện)   ROF Volunteer Entertainment Group (Ban Nhạc Tư Thiệ̣n Thanh Mỹ̃-ROF) Media Group

Thành Viên Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi ROF/ROF’s Volunteer Staffs

Kính thưa quý vị, ROF xin gi]ới thiệu những ngừơi bạn trẽ, trí thức,  cùng nhau họp lại với đại gia đình ROF, mỗi ngừơi một sắc thái đặc thù, mỗi vẽ đẹp  riêng biệt, nhưng họ có cùng một chí hứơng, có cùng một tấm lòng từ thiện , giúp những ngừơi NGẶT tại quêContinue reading “Thành Viên Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi ROF/ROF’s Volunteer Staffs”