Xin Mời Xem ROF Trên YouTube

Hello quý anh chị em supporters của ROF,

 Khi nào quý anh chị em rảnh rang, mời quý anh chị em vô You Tube xem sinh hoạt của ROF, điều quan trọng là nhớ type đúng như hứơng dẫn.

 I. Vào Web Google

  . Click Video

II. Nếu muốn thấy đêm gây quỹ của ROF năm 2007 tại Seafood Kingdom Restaurant thì

1. Type:  “Hoi Tu Thien Bat Vu Loi Reaching Out Foundation”

2. Click   Search

3. Click   Hoi Tu Thien Bat Vu Loi Reaching Out Foundation

4. Voilà ta ta ta, tat ta ta

 

III. Nếu muốn xem hình của mình trong đêm gây quỹ lần thứ 14 năm 2006 thì

1.Type:   “Dang Khai – Thanh My”

2. Click   Search

3.Click  Dang Khai – Thanh My

4.Voilà ta ta ta , ta ta ta

 

IV. Nếu muốn xen hình của mình trong đêm gây quỹ lần thứ 16 năm 2008 thì

1. Type:   “Đêm gây quỹ lần thứ 16”

2. Click   Search

3. Click   Đêm gây quỹ lần thứ 16

4.Voilà ta ta ta , ta ta ta

 Trân trọng cám ơn quý anh chị em

 ROF

ROF visits Nursing Home in O.C.

Mother's Day 5-11-08 at Nursing HomeDSCN1519DSCN1528DSCN1527DSCN1526DSCN1521DSCN1525Kính thưa quý vị,

Tới hôm nay tháng October năm 2009, Ban Nhạc Tình nguyện ROF (Reaching Out Foundation) đã thực hiện đựơc 210 lần chương trình văn nghệ giúp vui, vẫn còn tiếp tục, để đem niềm vui đến cho những ngừơi cần niềm vui tại các nursing home tại Orange County.

Hằng tuần chúng tôi gặp hằng mấy chục vị thừơng trú nhân, không phân biệt màu da chủng tộc. Mỗi vị chúng tôi đều có một kỷ niệm riêng biệt, có một số quý vị nổi bật như là tham gia ca hát với chúng tôi, hoặc tỏ lòng cám ơn chúng tôi rất là cảm động, trong số đó có một bà cụ rất là để thương, bà rất sáng suốt, yêu văn nghệ, lúc nào cũng vỗ tay theo nhịp của bai hát, chúng tôi xin mời quý vị xem hình một bà cụ rất là đẹp lão, cách nay mấy năm  chúng tôi có hỏi tuổi thì đựơc bà cụ cho biết, lúc đó, bà đã 99 tuổi, vì quá thương bà chúng tôi xin chụp một tấm hình làm kỷ niệm, sau nầy vì sức khỏe yếu bà không có ra chơi với chúng tôi và rồi chúng tôi không còn gặp bà nửa, xin mời quý vị xem hình của bà cụ và hình ảnh sinh hoạt văn nghệ của ROF tại nursing home.DSCN1515DSCN1520

Brochure

History

Reaching Out Foundation, formerly Nhom Thien Hoi Glendale, began its work in 1992, mobilized a grass-roots effort to establish and organize a non-profit organization. The Reaching Out Foundation is now recognized as an IRS 501 ( c) (3) charitable organization and has continued its second decade to work to help orphanages and handicapped children, and the aging in nursing homes.

 

Reaching out in Vietnam
Reaching out in Vietnam

Our Mission

To reach out and offer educational and financial assistance to those who have the will but not the means to lead a meaningful, dignified and peaceful existence.

Objectives

To work directly with administrators and care takers of orphanages, hospitals and nursing homes .

To provide exemplary civic and community volunteerism for younger generations

Operation

The Reaching Out Foundation receives no government funding. Its resources come from general public support and fund-raising.  Currently, all staff members are volunteers and receive no compensation for their services.  Administrative costs are currently covered by the founders.

The Reaching Out Foundation provides support through charitable agencies that care for the handicapped children, orphans and elderly people in Viet Nam and in the United States. These agencies must be reputable, embrace and have alignment of purpose with the Mission and Objectives of the Reaching Out Foundation.

Highlight of Activities

Fund Raising

  • Host fundraising dinners
  • Solicit donations from individuals and corporations

Community Out Reach

  • Perform free live musical programs at the nursing homes in Orange County, California
  • Publish newsletters and reports to donors

Highlight of Beneficiaries

Contributed financial assistance to:

  • The Messengers Of Love Organization in Viet Nam
  • Care Orphan Institutes,  Viet Nam
  • Handicapped children institutes, Viet Nam
  • The Smile Train, USA
  • Los Angeles Mission, California, USA
  • The American Red Cross, USA

Founders and Full Time Volunteers:

Thanh My T. Nguyen,
Co-Founder, Serves as the Foundation’s President and Band Leader of the ROF-ThanhMy Band.
A former professional singer/entertainer
Former Employee  for Air Viet Nam, RVN,
Retired Associate Accountant for Ferguson Corp., USA.

Khai D. Pham,
Co-Founder, Serves as Secretary/Treasurer of the Reaching Out Foundation.
Former Helicopter Pilot of The Vietnamese Armed Forces RVN,
Retired Sr. Logistics Engineer for Northrop Grumman Corporation. USA