Đại Diện ROF Ủy Lạo Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung – Tháng 10 Năm 2009

Kính thưa quý vị,

Kính mời quý ân nhân xem Những Chuyến Đi Cứu Trợ Nạn Lụt Miền Trung tháng 10 năm 2009 của Sư Cô Đại Diện.

 ROF

Kính chào

Chuyến Đi Ủy Lạo Nạn Nhân Miền Trung Tháng 10 Năm 2009.pdf

Ân Nhân Ủng Hộ KH 5-60 năm 2008/List of Donators, who supported the 5-60 donation plan in 2008

Cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ ROF để ROF có phương tiện giúp ngừơi ngặt và ngừơi bất hạnh.Thành thật cám ơn
Thân kính,
ROF

Danh sa´ch Ân nhân u_ng hô_ KH 5-60 2008WS.pdf

Danh Sa´ch Ân Nhân U_ng Hô_ KH 5-60.pdf

Danh sach Manh thuong Quan – MTQ -2009.pdf

Danh sach Manh thuong Quan-8-8-09.pdf

ROF Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Việt Nam từ năm 1999

Đại diện của ROF cứu trợ nạn nhân bão lụt khắp các nơi liên tiếp từ 1999.

Kính xin cám ơn quý Mạnh Thừơng Quân đã ủng hộ nhiệt tình những tiệc gây quỹ của ROF.

Kính xin cám ơn quý vị Đại Diện ROF đã hy sinh nhiều công lao khó nhọc để giúp nạn nhân của thiên tai.

Kính xin cám ơn tất cả.

ROF

Khai D.Pham
818-919-6745

Cu´u Tro_ Ba~o Lu_t Nhu~ng nam qua tu` 1999.pdf