Xin Mời Xem ROF Trên YouTube

Hello quý anh chị em supporters của ROF,

 Khi nào quý anh chị em rảnh rang, mời quý anh chị em vô You Tube xem sinh hoạt của ROF, điều quan trọng là nhớ type đúng như hứơng dẫn.

 I. Vào Web Google

  . Click Video

II. Nếu muốn thấy đêm gây quỹ của ROF năm 2007 tại Seafood Kingdom Restaurant thì

1. Type:  “Hoi Tu Thien Bat Vu Loi Reaching Out Foundation”

2. Click   Search

3. Click   Hoi Tu Thien Bat Vu Loi Reaching Out Foundation

4. Voilà ta ta ta, tat ta ta

 

III. Nếu muốn xem hình của mình trong đêm gây quỹ lần thứ 14 năm 2006 thì

1.Type:   “Dang Khai – Thanh My”

2. Click   Search

3.Click  Dang Khai – Thanh My

4.Voilà ta ta ta , ta ta ta

 

IV. Nếu muốn xen hình của mình trong đêm gây quỹ lần thứ 16 năm 2008 thì

1. Type:   “Đêm gây quỹ lần thứ 16”

2. Click   Search

3. Click   Đêm gây quỹ lần thứ 16

4.Voilà ta ta ta , ta ta ta

 Trân trọng cám ơn quý anh chị em

 ROF

ROF visits Nursing Home in O.C.

Mother's Day 5-11-08 at Nursing HomeDSCN1519DSCN1528DSCN1527DSCN1526DSCN1521DSCN1525Kính thưa quý vị,

Tới hôm nay tháng October năm 2009, Ban Nhạc Tình nguyện ROF (Reaching Out Foundation) đã thực hiện đựơc 210 lần chương trình văn nghệ giúp vui, vẫn còn tiếp tục, để đem niềm vui đến cho những ngừơi cần niềm vui tại các nursing home tại Orange County.

Hằng tuần chúng tôi gặp hằng mấy chục vị thừơng trú nhân, không phân biệt màu da chủng tộc. Mỗi vị chúng tôi đều có một kỷ niệm riêng biệt, có một số quý vị nổi bật như là tham gia ca hát với chúng tôi, hoặc tỏ lòng cám ơn chúng tôi rất là cảm động, trong số đó có một bà cụ rất là để thương, bà rất sáng suốt, yêu văn nghệ, lúc nào cũng vỗ tay theo nhịp của bai hát, chúng tôi xin mời quý vị xem hình một bà cụ rất là đẹp lão, cách nay mấy năm  chúng tôi có hỏi tuổi thì đựơc bà cụ cho biết, lúc đó, bà đã 99 tuổi, vì quá thương bà chúng tôi xin chụp một tấm hình làm kỷ niệm, sau nầy vì sức khỏe yếu bà không có ra chơi với chúng tôi và rồi chúng tôi không còn gặp bà nửa, xin mời quý vị xem hình của bà cụ và hình ảnh sinh hoạt văn nghệ của ROF tại nursing home.DSCN1515DSCN1520