Đại Diện ROF Ủy Lạo Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung – Tháng 10 Năm 2009

Kính thưa quý vị, Kính mời quý ân nhân xem Những Chuyến Đi Cứu Trợ Nạn Lụt Miền Trung tháng 10 năm 2009 của Sư Cô Đại Diện.  ROF Kính chào Chuyến Đi Ủy Lạo Nạn Nhân Miền Trung Tháng 10 Năm 2009.pdf

ROF Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Việt Nam từ năm 1999

Đại diện của ROF cứu trợ nạn nhân bão lụt khắp các nơi liên tiếp từ 1999. Kính xin cám ơn quý Mạnh Thừơng Quân đã ủng hộ nhiệt tình những tiệc gây quỹ của ROF. Kính xin cám ơn quý vị Đại Diện ROF đã hy sinh nhiều công lao khó nhọc để giúpContinue reading “ROF Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Việt Nam từ năm 1999”