Ca Sĩ Kim Phương Tự Ý Đơn P hương Gây Quỹ Tặng Hội ROF

Kính thưa quý ân nhân, Kính thưa quý anh chị em thành viên Hội Từ Thiện Bât Vụ Lợi Reaching Out Foundation, Kính thưa quý vị, Năm hêt Têt đên, nơi nơi vang tiêng ca Mưng Xuân đã về. Cô ca sĩ Kim Phương muôn làm một việc gì đó cho có ý nghĩa, côContinue reading “Ca Sĩ Kim Phương Tự Ý Đơn P hương Gây Quỹ Tặng Hội ROF”

Mạnh Thừơng Quân Tặng Quà Cho Thừơng Trú Nhân Tại Các Nursing Home, Tại Orange County, Calfornia

Kính thưa quý vị, Một năm 52 tuần, Reaching Out Foundation đem 52 lần niềm vui đến an ủi tinh thần cho quý bệnh nhân tại các nursing home in Orange County, California. Lần thứ 12, tháng 12 trong năm, là mùa Giáng Sinh, các Mạnh Thừơng Quân bảo trợ những phần quà tặng choContinue reading “Mạnh Thừơng Quân Tặng Quà Cho Thừơng Trú Nhân Tại Các Nursing Home, Tại Orange County, Calfornia”

Từơng Trình Từ Thiện Của Nhóm Hứơng Thiê ̣n-Huế, Thừa Thiên Hai Tháng Cuối Năm 2015

Trân Trong kính mời quý ân nhân xem kết quã của sự đóng góp ủng hộ của quý ân nhân. ROF tiếp tục báo cáo khi ROF nhận đựơc các từơng trình kế tiếp từ các nơi khác. Trân trọng kính chào ROF Phạm Đăng Khải BUU TU-Từ Thiện cuối năm 12-22-15.pdf

Reachong Out Foundation Đem Niềm Vui Đến Cho Bệnh Nhân Tại Garden Grove Convalescent Hosp ital Trong Ngày Halloween 2015

Kính thưa quý vị, Một năm có 52 ngày Chủ Nhựt, ROF luân phiên đem niềm vui đến cho quý bệnh nhân từ nursing home nầy qua nursing kia, mỗi ngày Chủ Nhựt, trong suốt 15 năm nay. Cứ mỗi tháng 10 hằng năm, vào ngày cuối tháng, người Mỹ có cái ngày vui ChọcContinue reading “Reachong Out Foundation Đem Niềm Vui Đến Cho Bệnh Nhân Tại Garden Grove Convalescent Hosp ital Trong Ngày Halloween 2015”

Lá Thư Ân Tình của Sr Maria Trần Thị Lan

Xin kính mời quý ân nhân xem lá thư của một người đã hy sinh hết đời mình để chăm lo cho kẻ bất hạnh. Sr Maria Trần Thị Lan là một beneficiary duy nhứt của ROF tại miền Bắc Viêt Nam. Thành thật cám ơn. Khất sĩ Phamdangkhai ROF Dòng MTG Hướng Phương.pdf