Từơng Trình Việc Làm Từ Thiện Của Ca sĩ Kim Phương Với Hội T ừ Thiện Reaching Out Foundation (ROF) Trong mùa Lễ Giáng Sinh 2014

Kính thưa quý ân nhân, quý anh chị em thân hữu, quý anh chị em ROFer. ROF xin mời quỵ́ vị xem bài từơng trình. Thánh thật cám ơn. ROF Ca siu0303 Kim Phu01B0u01A1ng-Tu01B0u0300 Thiu00EAu0323n -X-mas 2014-.pdf

Báo Cáo Của Sư Cô Tuệ Dung Đoà n Sứ Giả Từ Bi, Đợt 1 năm 2015

Kính thưa quý vị, Xin trân trọng Kính mời quý ân nhân đọc bài Từơng Trình báo cáo việc làm của Sư Cô Tuệ Dung, Đoàn Sứ Giả Từ Bi Trân Trọng Kính chao, Khât si Phdgkhai Tue Dung 1-19-15 1st. Report of 2015.pdf

Từơng Trình Của Đoàn Sứ Giả Từ Bi Trong Chuyến Giúp Ngừơi Ngặt Tại Bệnh Viện Chợ Rẩy v à Trung Tâm Chỉnh Hình 11-20-14

Kính Thưa quý ân nhân, quý anh chị em, Kính mời quý ân nhân và quý anh chị em xem từơng trình của Sư Cô Tuệ Dung. Thành thật cám ơn. Kính chào ROF ROF-Tuong Trinh 11-20-14 Tuu00EA Dung.pdf

Sinh Hoạt Của Reaching Out Foundation Mùa Thanksgiving 2014

Kính thưa quý vị, Trân trọng kính mời quý ân nhân, quý anh chị em, quý bạn xem việc làm từ thiện tại Mỹ của Reaching Out Foundation (ROF) tại Orange County, Calfornia. Thành thật cám ơn, Kính chào ROF ROF-Thanksgiving 2014 Report-.pdf

Từơng Trình của Đại Diện ROF Nhóm NK Sơn Thừa Thiên – Huế ngày 1 0-20-14

Trân trọng kính trình đến quý ân nhân những việc làm của ROF giúp ngừơi khuyết tật tại quê nhà. ROF Bao Cao NKSon-Thăm trẻ em khuyết tật lần 3- ngày 10-21-14.pdf