Thư Cám Ơn của Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng, ngày 1 September 2020 Trong Ho àn cảnh COVID-19 Pandemic

From: Hoàng Nguyễn Thị <hoangmtgtd>

Chào anh khảiCám ơn Anh và Hội Từ Thiện Sr đã nhận được 500USD
Vậy vào năm học khi nhu cầu về học tập cần
Sr xin Anh và hội giúp đỡ thêm được không ạ!
tại vì Sr thấy Hội và Anh giúp đỡ cho Mái Ấm rất nhiều
nên đôi khi Sr cũng thấy ngại,nhất là vào
lúc này mọi sự đều gặp khó khăn, nhưng Hội Và anh
luôn quan tâm đến Mái Ấm,một việc quảng đại cho đi.
rất là tình người.và nói lên sự yêu thương của Hội và Anh.đã dành cho Mái Ấm.
Chúc Anh và hội từ thiện bình an.
Sr M Nguyễn thị Hoàng

Thư Cám Ơn của Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng, ngày 1 September 2020 Trong Ho àn cảnh COVID-19 Pandemic

From: Hoàng Nguyễn Thị <hoangmtgtd>

Chào anh khảiCám ơn Anh và Hội Từ Thiện Sr đã nhận được 500USD
Vậy vào năm học khi nhu cầu về học tập cần
Sr xin Anh và hội giúp đỡ thêm được không ạ!
tại vì Sr thấy Hội và Anh giúp đỡ cho Mái Ấm rất nhiều
nên đôi khi Sr cũng thấy ngại,nhất là vào
lúc này mọi sự đều gặp khó khăn, nhưng Hội Và anh
luôn quan tâm đến Mái Ấm,một việc quảng đại cho đi.
rất là tình người.và nói lên sự yêu thương của Hội và Anh.đã dành cho Mái Ấm.
Chúc Anh và hội từ thiện bình an.
Sr M Nguyễn thị Hoàng

Trân TRọng Báo Cáo ROF Gây Quỹ Năm Thứ 28 Ngày 8-8-20 Trong Hoàn Cảnh Đại Dịch COVID-19 Với Phương cách “THANH MỶ ÔM BÌNH BÁT” Revision “A”

Kính trình Quý Ân Nhân
Thành Thật Cám Ơn
Trân trọng
ROF
Báo Cáo Kết Quã Gây Quỹ TM Ôm Bình Bát 8 8 20 G W spouse.pdf

ROF Giúp Người Ngặt Tại Bệnh Viện Chợ Rẩy Trong Hoàn Cảnh Đại Dịch COVID-19, ngày 24 July 2020

Kính thưa quý ân nhân,
kính mời quý ân nhân xem báo cáo của ROF,
Thành thật cám ơn,
Trân trọng
ROF

ROF Giúp Bệnh Nhân trong BV- Mùa Dịch COVID-19.pdf

Hỏi Thăm

ROF vẫn làm việc giúp người ngặt tại quê nhà.
Kính mời quý ân nhân xem lời cám ơn của Sr Maria Nguyễn thị Hoàng, người đang trong coi Trường Mù Bừng Sáng. Q.10, Saigon.
Thành thật cám ơn quý ân nhân,
Trân trọng

From: Hoàng Nguyễn Thị <hoangmtgtd@gmail.com>

Chào anh KhảiCám ơn sr đã nhận được 500USD,
vì mạng có sự cố nên nay mới trả lời được
Sr cám ơn Anh và quí Hội từ thiện đã hy sinh.
quan tâm đến Mái Ấm trong lúc hoàn cảnh
trên thế giới đang gặp khó khăn mà vẫn nhớ tới các em khuyết tật
Xin Thiên Chúa chúc lành cho Anh và gia đình cùng Quí Hội
Từ Thiện Bình an Khỏe Mạnh.
SR M Nguyễn Thị Hoàng

Kính Mời Quý Ân Nhân ủng ROF Gây Quỹ trong thời gian Covid-19 Pandemic

Kính xin Quý Ân nhân ủng hộ ROF
ROF xin gửi:

1./ Bức Tâm Thư Của ROF

1-Fundraising-Tâm Thư-for Aug.8, 2020.pdf

2./ Tờ Thư Mời gửi bằng cách Hàm Thụ

2-ROF-Letter Gây Quỹ tháng 8-2020-VN-E-1 page.pdf

3./ Danh sách ân nhân ủng hộ tính đến hôm nay 7-15-2020

3-ROF-List of Donors-$$-For August 2020-CoVid-19xlsx.pdf