Chuyến Đi Cứu Trợ Nạn Nhân Ba ̃o Lụt Miền Trung Tháng 10 năm 2020 Của Đoàn Sứ Giã Từ Bi Đại Diện Reaching Out Foundation

Kính thưa quý ân nhân,
Kính mời quý ân nhân xem lời tường trình của Sư Cô Tuệ Dung sau chuyến đi cứu trợ nạn nhân bão lụt tại 8 xã thuộc 3 tĩnh Quãng Trị, Thừa Thiên Huế và Quãng Nam, Trung Phần Việt Nam
Thành thật cám ơn,
Trân trọng
ROF

TD Tường Trình Cứu Lụt Miền Trung Oct-2020.pdf

1-Quảng Trị =Hải Lân-Diên Sanh-Hải Thượng.pdf

2-Huế =Hương Trà+Phong Điền+Quang Điền+Tây Linh.pdf

3-Quảng Nam =Đại Lộc.pdf

ROF Kính Mời Quý Ân Nhân Xem Việc Làm Của ROF Tại Đànẳng và Hộ i An Trong Hoàn Cảnh Đại Dịch Covid-19

Trân Trọng Kính Trình,Thành Thật Cám Ơn
Thân Kính,
ROF

ROF Cứu Đói Đà Nẳng và Hội An-September 2020.pdf

ROF Tiếp Tục Yễm Trợ Quý Em Mồ Côi Khuyết Tật Hiện do Các Soeurs Nuôi Dưỡng Trong Hoàn Cảnh Nạn Covid-19

Kính thưa Quý ân nhân ROF vẫn tiếp tục làm việc giúp người bất hạnh theo hoàn cảnh đại nạn Covid-19
Trân trọng kính trình

ROF

Bao Cao 7 nơi tháng 9-2020 .pdf