ROF Kính Mời Quý Ân Nhân Xem Việc Làm Của ROF Tại Đànẳng và Hộ i An Trong Hoàn Cảnh Đại Dịch Covid-19

Trân Trọng Kính Trình,Thành Thật Cám Ơn
Thân Kính,
ROF

ROF Cứu Đói Đà Nẳng và Hội An-September 2020.pdf

ROF Tiếp Tục Yễm Trợ Quý Em Mồ Côi Khuyết Tật Hiện do Các Soeurs Nuôi Dưỡng Trong Hoàn Cảnh Nạn Covid-19

Kính thưa Quý ân nhân ROF vẫn tiếp tục làm việc giúp người bất hạnh theo hoàn cảnh đại nạn Covid-19
Trân trọng kính trình

ROF

Bao Cao 7 nơi tháng 9-2020 .pdf

Thư Cám Ơn của Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng, ngày 1 September 2020 Trong Ho àn cảnh COVID-19 Pandemic

From: Hoàng Nguyễn Thị <hoangmtgtd>

Chào anh khảiCám ơn Anh và Hội Từ Thiện Sr đã nhận được 500USD
Vậy vào năm học khi nhu cầu về học tập cần
Sr xin Anh và hội giúp đỡ thêm được không ạ!
tại vì Sr thấy Hội và Anh giúp đỡ cho Mái Ấm rất nhiều
nên đôi khi Sr cũng thấy ngại,nhất là vào
lúc này mọi sự đều gặp khó khăn, nhưng Hội Và anh
luôn quan tâm đến Mái Ấm,một việc quảng đại cho đi.
rất là tình người.và nói lên sự yêu thương của Hội và Anh.đã dành cho Mái Ấm.
Chúc Anh và hội từ thiện bình an.
Sr M Nguyễn thị Hoàng