ROF Bản Tin Số 15 – Phát Hành Tháng 10 năm 2008

Kính thưa quý ân nhân,ROF Bản Tin số 15 phát hành 1 năm, trứơc sự ra đời của Trang Nhà ROF. ROF quyết định đăng Bản Tin Số 15 lên Trang Nhà ROF đề quý ân nhân sau nầy, biết đựơc những việc làm của ROF trong những năm trứơc. Kính xin thông báo ThànhContinue reading “ROF Bản Tin Số 15 – Phát Hành Tháng 10 năm 2008”