Tường Trình Việc Làm Từ Thiện Giúp N gười Ngặt Ăn Tết Tân Sửu-2021 Của ROF

Wed, Mar 3 at 12:12 AM Kính thưa quý Ân Nhân, Chương trình tặng quà Tết Tân Sữu, tại Huế đã chia sẻ với quý vị hôm tháng January-2021. Chương Trình tặng quà Tết Tân Sửu, tại Tây Nguyên và Thành Phố Saigon đã chia sẻ với Quý Vị hôm tháng February 2021. Hôm nayContinue reading “Tường Trình Việc Làm Từ Thiện Giúp N gười Ngặt Ăn Tết Tân Sửu-2021 Của ROF”

Tường Trình Việc làm từ Thiện của ROF Tại Thừa Thiên, Huế, Tro ng Dịp Tết Tân Sửu-2021, Mặc dầ u Trong Thời Gian Đại Nạn Covid-19

Trân trọng kính mời xem, Thành thật cám ơn, ROF Khải Bửu Tú-Thư Báo Cáo-Ân nhân.pdf