Nhóm Hướng Thiện Thừa T hiên , Huế Đại Diện ROF Cứu Giúp Nạn Nhân Lũ Lụ t Miền Trung- October 2020

Kính thưa quý ân nhân, Kính trình việc làm từ thiện tại Thừa Thiên, Huế của Reaching Out Foundation. Thanh thật cám ơn Trân trọng ROF Tu1943 Bao Cao Lut Mien Trung V..pdf

CỨU TRỢ BÃO LŨ 2020 – P1 – K/G BÁC PHẠM ĐĂNG KHẢI..

Kính chào quý ân nhân,Kính mời quý ân nhân xem Tâm thư của Linh Mục JB Nguyễn Ngọc Nga từ Hà Tĩnh. Thành thật cám ơn , Trân trọng, ROF KÍNH BÁC KHẤT SỸ PHẠM ĐĂNG KHẢI QUÝ MẾN LÚC NÀY MƯA LŨ ĐANG TIẾP TỤC DÂNG LÊN VÀ NGẬP SÂU,NGƯỜI DÂN ĐANG SỐNG TRONGContinue reading “CỨU TRỢ BÃO LŨ 2020 – P1 – K/G BÁC PHẠM ĐĂNG KHẢI..”

Chuyến Đi Cứu Trợ Nạn Nhân Ba ̃o Lụt Miền Trung Tháng 10 năm 2020 Của Đoàn Sứ Giã Từ Bi Đại Diện Reaching Out Foundation

Kính thưa quý ân nhân, Kính mời quý ân nhân xem lời tường trình của Sư Cô Tuệ Dung sau chuyến đi cứu trợ nạn nhân bão lụt tại 8 xã thuộc 3 tĩnh Quãng Trị, Thừa Thiên Huế và Quãng Nam, Trung Phần Việt Nam Thành thật cám ơn, Trân trọng ROF TD TườngContinue reading “Chuyến Đi Cứu Trợ Nạn Nhân Ba ̃o Lụt Miền Trung Tháng 10 năm 2020 Của Đoàn Sứ Giã Từ Bi Đại Diện Reaching Out Foundation”