Thư cuả cháu Diệp Phụng Tháng April 2020

Kính thưa quý ân nhân, Cách nay khoảng nữa năm, hai mẹ co đơn chiếc mẹ là Nguyễn Thị Diệp Thúy, con gái là Nguyễn Trương Diệp Phụng. Diệp Phụng đang học Đại Học, tương lai sáng sủa, thì một hôm em bị tai nạn xe đụng, phải trị bệnh dài tại bệnh viện ChợContinue reading “Thư cuả cháu Diệp Phụng Tháng April 2020”

Giúp Người Ngặt Tại Hà Tĩnh mùa Corona Virus VID 19, Tháng April-2020

Mặc dầu toàn cầu đang chiến đấu với Coronavirus-VID 19, ROF vẫn âm thầm giúp người thế cô ngặt nghèo. Xin mời xem lá thư tường trình của Linh Mục JB Nguyễn Ngọc Nga. Thành thật cám ơn ROF Khải 00-Thu Cua LM NN NGa.pdf

Đoàn Sứ Giả Từ Bi Đại Diện ROF Giúp Bệnh Nhân Tại 2 Bệnh Viện Ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2020

Kính thưa quý ân nhân, Trân trọng Kính Trình Việc Làm Từ Thiện Của ROF Tại VN trong 2 ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2020 Trân trọng, ROF Khải TD-Tường Trình BV Chợ Rây và TTCH.pdf