ROF Kính Mời Quý Ân Nhân Xem Việc Làm Của ROF Tại Đànẳng và Hộ i An Trong Hoàn Cảnh Đại Dịch Covid-19

Trân Trọng Kính Trình,Thành Thật Cám Ơn Thân Kính, ROF ROF Cứu Đói Đà Nẳng và Hội An-September 2020.pdf

ROF Tiếp Tục Yễm Trợ Quý Em Mồ Côi Khuyết Tật Hiện do Các Soeurs Nuôi Dưỡng Trong Hoàn Cảnh Nạn Covid-19

Kính thưa Quý ân nhân ROF vẫn tiếp tục làm việc giúp người bất hạnh theo hoàn cảnh đại nạn Covid-19 Trân trọng kính trình ROF Bao Cao 7 nơi tháng 9-2020 .pdf

Thư Cám Ơn của Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng, ngày 1 September 2020 Trong Ho àn cảnh COVID-19 Pandemic

From: Hoàng Nguyễn Thị <hoangmtgtd> Chào anh khảiCám ơn Anh và Hội Từ Thiện Sr đã nhận được 500USD Vậy vào năm học khi nhu cầu về học tập cần Sr xin Anh và hội giúp đỡ thêm được không ạ! tại vì Sr thấy Hội và Anh giúp đỡ cho Mái Ấm rất nhiềuContinue reading “Thư Cám Ơn của Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng, ngày 1 September 2020 Trong Ho àn cảnh COVID-19 Pandemic”

Thư Cám Ơn của Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng, ngày 1 September 2020 Trong Ho àn cảnh COVID-19 Pandemic

From: Hoàng Nguyễn Thị <hoangmtgtd> Chào anh khảiCám ơn Anh và Hội Từ Thiện Sr đã nhận được 500USD Vậy vào năm học khi nhu cầu về học tập cần Sr xin Anh và hội giúp đỡ thêm được không ạ! tại vì Sr thấy Hội và Anh giúp đỡ cho Mái Ấm rất nhiềuContinue reading “Thư Cám Ơn của Sr Maria Nguyễn Thị Hoàng, ngày 1 September 2020 Trong Ho àn cảnh COVID-19 Pandemic”

Trân TRọng Báo Cáo ROF Gây Quỹ Năm Thứ 28 Ngày 8-8-20 Trong Hoàn Cảnh Đại Dịch COVID-19 Với Phương cách “THANH MỶ ÔM BÌNH BÁT” Revision “A”

Kính trình Quý Ân Nhân Thành Thật Cám Ơn Trân trọng ROF Báo Cáo Kết Quã Gây Quỹ TM Ôm Bình Bát 8 8 20 G W spouse.pdf

ROF Giúp Người Ngặt Tại Bệnh Viện Chợ Rẩy Trong Hoàn Cảnh Đại Dịch COVID-19, ngày 24 July 2020

Kính thưa quý ân nhân, kính mời quý ân nhân xem báo cáo của ROF, Thành thật cám ơn, Trân trọng ROF ROF Giúp Bệnh Nhân trong BV- Mùa Dịch COVID-19.pdf