Việc Làm Từ Thiện Giup ngườ i Bất Hạnh và Mồ côi của ROF

Kính thưa quý ân nhân, Kính mời quý ân nhân xem việc làm Từ Thiện của ROF tại Việt Nam mà quý ân nhân đã triền miên vui vẻ đóng góp. Quý vị và chúng tôi rất hảnh diện và an tâm là chúng ta luôn luôn nghĩ đến tình đồng hương, nghĩa đồng bào.Continue reading “Việc Làm Từ Thiện Giup ngườ i Bất Hạnh và Mồ côi của ROF”

Tường Trình Việc Làm Từ Thiện của ROF tại Việt Nam – March 2022

Kính thưa quý ân nhân, Kính mời xem Thành thật cám ơn Trân trọng Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường Tường Trình TD-March 2022 và các Sr.pdf

Tường Trình việc làm từ thiện của ROF tại miền Tây Nam Phần, Tết Nhâm Dần 2022

Thành thật cám ơn quý ân nhân, Trân trọng Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường 1-TD Các Tĩnh miền Tây 3-3-22.pdf