ROF Cùng Với Sr Maria Nguyễn Thị Ơ n Giúp Người Thượng Tại Lâm Đồng

Kính Mời quý ân nhân cùng đi với ROF lên Lâm Đồng thăm và ủy lạo người thượng với Sr Maria Nguyễn Thị Ơn. Trân trọng kính trình ROF Sr Ơn phát quà cho 5 làng.pdf

KINH GOI ANH CHI 14.02

Kính thưa quý ân nhân, Dịch cúm Corona, nay gọi là COVID-19 lan tràng ra khắp thế giới, việc làm từ thiện của chúng ta cũng bị chậm trể, tội nghiệp cho người bất hạnh. Ta bà thật là bể khổ, không những lòng dạ tâm tánh của con người mà còn bị xoay vòngContinue reading “KINH GOI ANH CHI 14.02”

ĐẠI HỌA CORONA – KHẨN THIẾT GƯI BÁC PHAM ĐĂNG KHẢI

Kính thông báo việc làm của ROF Trân Trọng, ROF From: Hội Thương Việt Nghèo <lmngocnga.jb@gmail.com> To: Khai D. Pham <khaidangpham@yahoo.com> Sent: Wednesday, February 12, 2020, 08:24:57 AM PST Subject: ĐẠI HỌA CORONA – KHẨN THIẾT GƯI BÁC PHAM ĐĂNG KHẢI TRỌNG KÍNH BÁC PHAM ĐĂNG KHẢI CHẮC CHẮN Ở XỬ TỰ DO BÁC VÀContinue reading “ĐẠI HỌA CORONA – KHẨN THIẾT GƯI BÁC PHAM ĐĂNG KHẢI”

Tường Trình Ũy Lạo Bệnh Nhân Tại BV Chợ Rẩy tháng 8 năm 2019

Kính thưa quý ân nhân, Cuối năm 2019, ROF quá bận nhiều việc, vừa tổ chức gây quỹ Cây Mùa Xuân, Vừa Giúp Vui Văn Nghệ tại Hội Chợ Tết Sinh Viên, vừa tổ chức Chương Trình Văn Nghệ Countdown 2019, v…v…. do đó bản Tường Trình nầy đến với quý vị hơi trễ. ThànhContinue reading “Tường Trình Ũy Lạo Bệnh Nhân Tại BV Chợ Rẩy tháng 8 năm 2019”