$500usd Sơ Lan cảm ơn đã nhận được

Trân trọng kính trình ROF Khai con kính chào Bác cảm ơn Bác đã gửi tiền $500usd của Hội gửi cho các em tại Mái ấm của con chiều nay chúng con đã nhận được. chúng con rất vui vì Bác và Hội đã thương và giúp đỡ chúng con, đặc biệt trong dịp MùaContinue reading “$500usd Sơ Lan cảm ơn đã nhận được”

ROF Cùng Với Sr Maria Nguyễn Thị Ơ n Giúp Người Thượng Tại Lâm Đồng

Kính Mời quý ân nhân cùng đi với ROF lên Lâm Đồng thăm và ủy lạo người thượng với Sr Maria Nguyễn Thị Ơn. Trân trọng kính trình ROF Sr Ơn phát quà cho 5 làng.pdf

KINH GOI ANH CHI 14.02

Kính thưa quý ân nhân, Dịch cúm Corona, nay gọi là COVID-19 lan tràng ra khắp thế giới, việc làm từ thiện của chúng ta cũng bị chậm trể, tội nghiệp cho người bất hạnh. Ta bà thật là bể khổ, không những lòng dạ tâm tánh của con người mà còn bị xoay vòngContinue reading “KINH GOI ANH CHI 14.02”