$500usd Sơ Lan cảm ơn đã nhận được

Trân trọng kính trình ROF Khai con kính chào Bác cảm ơn Bác đã gửi tiền $500usd của Hội gửi cho các em tại Mái ấm của con chiều nay chúng con đã nhận được. chúng con rất vui vì Bác và Hội đã thương và giúp đỡ chúng con, đặc biệt trong dịp MùaContinue reading “$500usd Sơ Lan cảm ơn đã nhận được”