Ân Nhân Ủng Hộ KH 5-60 năm 2008/List of Donators, who supported the 5-60 donation plan in 2008

Cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ ROF để ROF có phương tiện giúp ngừơi ngặt và ngừơi bất hạnh.Thành thật cám ơn Thân kính, ROF Danh sa´ch Ân nhân u_ng hô_ KH 5-60 2008WS.pdf Danh Sa´ch Ân Nhân U_ng Hô_ KH 5-60.pdf Danh sach Manh thuong Quan – MTQ -2009.pdf Danh sach ManhContinue reading “Ân Nhân Ủng Hộ KH 5-60 năm 2008/List of Donators, who supported the 5-60 donation plan in 2008”

ROF Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Việt Nam từ năm 1999

Đại diện của ROF cứu trợ nạn nhân bão lụt khắp các nơi liên tiếp từ 1999. Kính xin cám ơn quý Mạnh Thừơng Quân đã ủng hộ nhiệt tình những tiệc gây quỹ của ROF. Kính xin cám ơn quý vị Đại Diện ROF đã hy sinh nhiều công lao khó nhọc để giúpContinue reading “ROF Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Việt Nam từ năm 1999”