Ban Nhạc Tình Nguyện ROF Giúp Vui và Phát Quà Tại Nursing Home ALTA Ngày 6 Tháng 12 Năm 2009

ROF đã phát 70 đôi vớ cho quý vị tại Nursing Home ALTA để quý vị giửử hai bàn chân cho ấm trong mùa đông lạnh lẽo nầy. 70 đôi vớ do Ông bà Hồng Thiên Sơn, Chủ nhân Magic Beauty Supply, tại Reseda vùng San Fernando Valley gởi tặng. Thành thật cám ơn anh chịContinue reading “Ban Nhạc Tình Nguyện ROF Giúp Vui và Phát Quà Tại Nursing Home ALTA Ngày 6 Tháng 12 Năm 2009”

ROF thăm viếng Trung Tâm Điều Dửơng Trong Tháng 12 năm 2009/ROF Visits Nursing Home In The Month of December 2009

Visiting nursing home in the month of December, 09           December             WE   Date   NursingHome   Nhạc sĩ         1st   12/6/2009   ALTA   Thế Mỹ, Minh Tuan       2nd   12/13/2009   French Park   Minh Tuấn,Continue reading “ROF thăm viếng Trung Tâm Điều Dửơng Trong Tháng 12 năm 2009/ROF Visits Nursing Home In The Month of December 2009”

Ban Nhạc Tình Nguyện ROF Giúp Vui Trung Tâm Điều Dưỡng GG Convalescent Hospital/ROF Volunteer Band entertaining Residents in Garden Grove Convalescent Hospital

Kính thưa quý vị, Ngày Chủ Nhựựt thứ ba trong tháng, Ban Nhạc ROF đem niềm vui đến cho bịnh nhân tại Garden Grove Convalescent Hospital. ROF Volunteer Band entertaining residents in Garden Grove Convalescent Hospital every 3rd Sunday of the month.

ROF Bản Tin Số 15 – Phát Hành Tháng 10 năm 2008

Kính thưa quý ân nhân,ROF Bản Tin số 15 phát hành 1 năm, trứơc sự ra đời của Trang Nhà ROF. ROF quyết định đăng Bản Tin Số 15 lên Trang Nhà ROF đề quý ân nhân sau nầy, biết đựơc những việc làm của ROF trong những năm trứơc. Kính xin thông báo ThànhContinue reading “ROF Bản Tin Số 15 – Phát Hành Tháng 10 năm 2008”