Đại Diện ROF Ủy Lạo Nạn Nhân Bão Lụt Miền Trung – Tháng 10 Năm 2009

Kính thưa quý vị, Kính mời quý ân nhân xem Những Chuyến Đi Cứu Trợ Nạn Lụt Miền Trung tháng 10 năm 2009 của Sư Cô Đại Diện.  ROF Kính chào Chuyến Đi Ủy Lạo Nạn Nhân Miền Trung Tháng 10 Năm 2009.pdf

Ân Nhân Ủng Hộ KH 5-60 năm 2008/List of Donators, who supported the 5-60 donation plan in 2008

Cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ ROF để ROF có phương tiện giúp ngừơi ngặt và ngừơi bất hạnh.Thành thật cám ơn Thân kính, ROF Danh sa´ch Ân nhân u_ng hô_ KH 5-60 2008WS.pdf Danh Sa´ch Ân Nhân U_ng Hô_ KH 5-60.pdf Danh sach Manh thuong Quan – MTQ -2009.pdf Danh sach ManhContinue reading “Ân Nhân Ủng Hộ KH 5-60 năm 2008/List of Donators, who supported the 5-60 donation plan in 2008”