Tường Trình Việc Làm Từ Thiện Giúp N gười Ngặt Ăn Tết Tân Sửu-2021 Của ROF

Wed, Mar 3 at 12:12 AM Kính thưa quý Ân Nhân, Chương trình tặng quà Tết Tân Sữu, tại Huế đã chia sẻ với quý vị hôm tháng January-2021. Chương Trình tặng quà Tết Tân Sửu, tại Tây Nguyên và Thành Phố Saigon đã chia sẻ với Quý Vị hôm tháng February 2021. Hôm nayContinue reading “Tường Trình Việc Làm Từ Thiện Giúp N gười Ngặt Ăn Tết Tân Sửu-2021 Của ROF”

Tường Trình Việc làm từ Thiện của ROF Tại Thừa Thiên, Huế, Tro ng Dịp Tết Tân Sửu-2021, Mặc dầ u Trong Thời Gian Đại Nạn Covid-19

Trân trọng kính mời xem, Thành thật cám ơn, ROF Khải Bửu Tú-Thư Báo Cáo-Ân nhân.pdf

ROF xin mời quý ân nhân thăm viếng ngươ ̀i ngặt tại Đại Ngãi, tĩnh Sóc Trăng n hân dịp Tết Tân Sửu – 2021

Kính thưa quý ân nhân, Con Ma Covid-19 là một ám ảnh cho tất cả mọi người, cản trở mọi hoạt động trong xã hội, trong đó có ROF không thể gây quỹ được để giúp người ngặt. Với sự cố gắng “ôm bình bát” của ROF và sự ủng hộ của quý ân nhânContinue reading “ROF xin mời quý ân nhân thăm viếng ngươ ̀i ngặt tại Đại Ngãi, tĩnh Sóc Trăng n hân dịp Tết Tân Sửu – 2021”

ViệcLàm Từ Thiện Của RO F Vào Dịp Đầu Năm 2021-Happy New Year – Mặc dâu trong thời gian đại nạn Covid-19

Kính thưa quý ân nhân, Trân trọng kính trình quý ân nhân, việc làm từ thiện của ROF trong dịp Tân niên 2021, Cám ơn sự ủng hộ vô bờ bến của quý ân nhân. ROF Cứu Trơ Bến Tre cuối năm 2020.pdf