Việc Làm Từ Thiện của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Fou ndation từ ngày đầu.

Kính mời quý liệt vị vui lòng nhín chút thời giờ xem cho biết rõ ràng việc làm từ thiện của Reaching Out Foundation (ROF). Trân trọng cám ơn, Và kính chào ROF ROF-For Tracy and new members.pdf

ROF Giúp Bệnh Nhân Ngặt Tại Bệnh Vi ện Chợ Rẩy

Ḱinh thưa quý ân nhân, Có nhiều người vào xem website của ROF, ROF xin thành thật cám ơn. Để giúp cho người đọc hiểu sự việc tiến triển khi đọc báo cáo, ROF có thêm lời mở đầu để giúp người đọc hiểu rõ việc làm của ROF. Kính mời đọc và kính cámContinue reading “ROF Giúp Bệnh Nhân Ngặt Tại Bệnh Vi ện Chợ Rẩy”

Mùa Thanksgiving Cũng Là Mùa ROF Gửi lời Cám Ơn đến Tất Cả Quý Ân Nhân Trong Mùa Lễ Tạ Ơn 2019

Kính Gửi quý ân nhân, Thành Thật Cám Ơn Trân trọng Kính Chào, ROF ROF-Thanksgiving 2019-Ty Supporters.pdf

Kính Mời Quý Ân Nhân Xem Báo Cáo Việ c Làm Thường Lệ Của ROF T ại Bện Viện Chợ Rẩy tháng August 2019

Trân trọng Kính Trình, Thành thật Cám ơn ROF Tường Trình Việc Làm Của ROF Tại Chợ Rẩy.pdf

ROF Giúp Người Khuyết Tậ t Tại Bến Tre Và Bệnh Nhân Tại Bệnh Viện Chợ Rẩy Và Trung Tâm Chĩnh Hình

nhận tiền Kính trình quý ân nhân việc làm hằng tháng suốt năm của ROF Kính mời quý ân nhân đọc Thư của Sư Cô Tuệ Dung và Thư hồi đáp của ROF Khải Tue Dung Sun, Nov 3, 10:54 PM (3 hours ago) to me 4/11/19 Anh chị kính, Tuệ Dung vừa nhận 2000Continue reading “ROF Giúp Người Khuyết Tậ t Tại Bến Tre Và Bệnh Nhân Tại Bệnh Viện Chợ Rẩy Và Trung Tâm Chĩnh Hình”

Thư Cám Ơn Của Sr Ana Ngô Thị Mỹ, Cô Nhi Viện Sao Mai, TP Pleiku, Tĩnh Gia Lai.

Kính thưa quý ân nhân, Kính mời quý ân nhân đọc thư cám ơn của Sr Ana Ngô Thị Mỹ, 65 wuu <cdconhisaomai@gmail.com> To:Khai Pham Nov 3 at 10:34 PM Thua bac Khai, thay mat cho cac em trong nha co nhi Sao Mai, xin kinh cam on bac that nhieu. So da nhan duocContinue reading “Thư Cám Ơn Của Sr Ana Ngô Thị Mỹ, Cô Nhi Viện Sao Mai, TP Pleiku, Tĩnh Gia Lai.”

Thư Cám Ơn Của Ni Sư Hạnh Ngọc, Nhà Trẽ Tình Thương, Chùa Khánh Giác, Lâm Đồng, Tây Nguyên

Kính thông báo việc làm hằng tháng suốt năm của ROF, Kính mời quý ân nhân đọc Thư Cám ơn của Ni Sư Hạnh Ngọc, Nhà Trẽ Tình Thương, Chùa Khánh Giác Thư cảm ơn Ánh Đoàn Sun, Nov 3, 11:49 PM to me Nam Mô A Di Đà Phật!Con đã nhận được sự trợContinue reading “Thư Cám Ơn Của Ni Sư Hạnh Ngọc, Nhà Trẽ Tình Thương, Chùa Khánh Giác, Lâm Đồng, Tây Nguyên”

Thư Cám Ơn của Sr Faustina Vũ Thị Hòa -Trẽ em Khuyết Tật Thiên Phước, Quận Củ Chi

Thu, Oct 31, 8:36 PM Kính chào chú Khải! Qua sự giới thiệu của chú Thạch, chúng con đã nhận được kinh phí để chăm lo cho các cháu, chúng con đã nhận được 500USD, thay mặt cho cơ sở chúng con cám ơn chú nhiều lắm! Nguyện xin ơn trên ban cho chú cùngContinue reading “Thư Cám Ơn của Sr Faustina Vũ Thị Hòa -Trẽ em Khuyết Tật Thiên Phước, Quận Củ Chi”