Tường Trình Cuả Sư Cô Tuệ Dung/Đoàn Sư ́ Giã Từ Bi Đại Diện ROF Tại Việt Nam

Kính mời quý ân nhân xem việc làm của ROF tại Việt Nam Thành thật cám ơn quý ân nhân, Trân trọng Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường 1 TD Tường Trình May-2022.pdf

Tường Trình Việc Làm Từ Thiện của ROF tại Việt Nam – March 2022

Kính thưa quý ân nhân, Kính mời xem Thành thật cám ơn Trân trọng Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường Tường Trình TD-March 2022 và các Sr.pdf

Tường Trình việc làm từ thiện của ROF tại miền Tây Nam Phần, Tết Nhâm Dần 2022

Thành thật cám ơn quý ân nhân, Trân trọng Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường 1-TD Các Tĩnh miền Tây 3-3-22.pdf