Tường Trình Việc Làm Từ Thiện của ROF tại Việt Nam – March 2022

Kính thưa quý ân nhân, Kính mời xem Thành thật cám ơn Trân trọng Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường Tường Trình TD-March 2022 và các Sr.pdf

Tường Trình việc làm từ thiện của ROF tại miền Tây Nam Phần, Tết Nhâm Dần 2022

Thành thật cám ơn quý ân nhân, Trân trọng Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường 1-TD Các Tĩnh miền Tây 3-3-22.pdf

Tường Trình Cứu Đói của ĐSGTB-Đ ại Diện ROF tại Việt Nam 9-21-21

Kính tr̀nh quý ân nhân, Thành thật cám ơn Trân trọng, Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường 1-TD-9-20-21-Cập Nhật Lúc Saigon đóng cửa.pdf

Tổng Hợp 4 tường trì nh chung, đến từ 4 nơi

Kính thưa quý ân nhân, Mấy ngày nay ROF rất bận cho Gala thứ 29 cho nên 4 cái tường trình việc làm của Quý Soeurs trước khi Saigon bị đóng cửa, mà chưa được thông báo lên website. ROF thay đổi giúp người ngặt chiến lược, qua cứu đói chiến thuật khắp nơi, chỗContinue reading “Tổng Hợp 4 tường trì nh chung, đến từ 4 nơi”