Chuyến Ủy Lạo đầu tiên của ROF tại Huế

Kính thưa quý ân nhân, Kính mời quý ân nhân xem việc làm của Nhóm Hướng thiện tại Huế Đại Diện ROF ủy lạo nạn nhân lũ lụt miền Trung, October 2022 Thành thật cám ơn Trân trọng ROF Khất sĩ Phạm Đăng Khải Sống yên vui Danh lợi mãi coi thường BT-Tường Trình GiúpContinue reading “Chuyến Ủy Lạo đầu tiên của ROF tại Huế”

Việc Làm Từ Thiện Giup ngườ i Bất Hạnh và Mồ côi của ROF

Kính thưa quý ân nhân, Kính mời quý ân nhân xem việc làm Từ Thiện của ROF tại Việt Nam mà quý ân nhân đã triền miên vui vẻ đóng góp. Quý vị và chúng tôi rất hảnh diện và an tâm là chúng ta luôn luôn nghĩ đến tình đồng hương, nghĩa đồng bào.Continue reading “Việc Làm Từ Thiện Giup ngườ i Bất Hạnh và Mồ côi của ROF”