Thành Quả Việc Làm Trung Gian Giửa Reaching Out Foundation- Quý Ân Nhân Và Ngừơi Bất Hạnh – Ngày 2-11-13

11 February 2013 Kính thưa quý ân nhân, Ngày ta, ngày lễ, ngày tết đã qua, một số bệnh nhân tại Bênh Viện Chợ Rẩy, một số bệnh nhân Trung Tâm Chỉnh Hình,  một sô  em mồ côi, khuyết tật bất hạnh  đựơc có một bộ quần áo mới, một bửa cơm vui đùa thỏaContinue reading “Thành Quả Việc Làm Trung Gian Giửa Reaching Out Foundation- Quý Ân Nhân Và Ngừơi Bất Hạnh – Ngày 2-11-13”