Đại Diện ROF/Nhóm Hướng Thiện Thăm Viếng Trại Người Mù Xã Hương Phong

Kính thưa quý ân nhân,

Kính mời quý ân nhân xem ROF giúp Người Mù tại Hương Phong.

Xin cám ơn
ROF

BT-Sep-2019 Người Mù-Hương Phong.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: