Dạ tiệc gây quỹ từ thiện của hội Reaching Out F oundation – Người Việt Khắp Nơi – viendongdaily.com

Kính thưa quý ân nhân,
Kính mời quý ân nhân đọc bài viết tường thuật Ngày Gây Quỹ Từ Thiện Hằng Năm của Reaching Out Foundation của Báo Viễn Đông.
Trân Trọng kính chào.
ROF

Subject: Dạ tiệc gây quỹ từ thiện của hội Reaching Out Foundation – Người Việt Khắp Nơi – viendongdaily.com

http://viendongdaily.com/da-tiec-gay-quy-tu-thien-cua-hoi-reaching-out-foundation-hOCiOGV8.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: