Một niềm vui rất cảm động của Ban Nhạc Thiện Nguyện ThanhMỹ-ROF

Mồng 1, năm Quý Tỵ

Một niềm vui rất cảm động của Ban Nhạc Thiện Nguyện  ThanhMỹ-ROF

Mến gửi quý em thành viên của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation nói chung, Ban Nhạc Thiện Nguyện Thanh Mỹ-ROF nói riêng.

Trứơc khi nói đến ngày hôm nay 2-10-13,  ROF muốn mời tất cả quý thành viên ROF và quý ân nhân quay ngựơc về năm 2005, tại nursing home French Park Care Center, Santa Ana,  một bệnh nhân, ông Văn, tên Mỹ là Vance, một  hôm ông đưa tay lên yêu cầu cho ông nói vài lời, như thừơng lệ chúng tôi rất tôn trọng và chiều theo ý muốn của  bệnh nhân,  chúng tôi ngưng văn nghệ và xin mời ông nói, ông không nói một lời,  ông trao cho Thanh Mỹ một cuốn sách nhỏ. ROF  mở ra xem, mới biết ông đã vận động các bệnh nhân mỗi ngừơi viết một đoạn ngắng, ngừơi nào không viết đựơc thì thân nhân họ viết thế, tất cả đều bày tỏ niềm vui của họ khi thấy ban nhạc Thanh Mỹ-ROF, vì đó là món ăn tinh thần quý nhứt của họ trong nursing home, chúng tôi ban nhạc, từ nhạc sĩ, đến ca sĩ, đến âm thanh, đến MC đều chảy nứơc mắt với một niềm vui không ngờ. Cuốn sách nhỏ ấy luôn luôn đựơc trân quý trong tủ sách của ROF.

Tại nursing home Garden Park Care Center , Garden Grove,  ROF đựơc  biết một bà  cụ, mà ROF thừơng  gọi bà  là bác  Vựơng,  tên của chồng bà,  thật ra tên của bác là bà Lê Huyền, bà chỉ thích nghe nhạc bản Không Quân Hành Khúc.  Ban Nhạc Thanh Mỹ-ROF thành lập một Nhóm ca đặc biệt để ca tặng bà, mỗi khi gặp bà tại Garden Park Care Center.

Gần đây, sức khỏe của bà càng ngày càng yếu, càng suy giảm, trứơc khi đựơc thuyên chuyển vào bệnh viện, bà làm một bài thơ  và yêu cầu ban điều hành của nursing home Garden Park Care Center đọc bài thơ của bà tặng cho Ban Nhạc Thiện nguyện Thanh Mỹ-ROF ngày Tết Quý Tỵ.

Hôm nay ngày 2-10-2013,  mồng 1 Tết,  Quý Tỵ,  ông Lâm Nguyễn đại diện bác Vựơng và  nursing home Garden Park Care Center  đọc bài thơ của bà  tặng cho ROF. Xin mời đọc

Đầu năm Quý Tỵ

Chúc quý anh chị

Thuộc Reaching Out

Sức khỏe dồi dào

Lám ăn phát đạt

Má hồng tươi mát

Ca hát thật hây

Đi khắp Đông Tây

Giúp ngừơi họan nạn

Bốn phương thêm bạn

Chí cả rồng mây

Phứơc báu đông đầy

Cho đời hạnh phúc

Hạnh phúc và mãi hạnh phúc.

L ê Huy ền

Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho bà Lê Huyền đựơc sớm  bình phục và mọi điều  an lành.

Một phút thẩn thờ, nói không nên lời.

ROF

Published by reachingoutfoundation

REACHING OUT FOUNDATION A Not-For-Profit Corporation P.O. Box 41848, Long Beach, CA 90853 - Office Tel (818) 919-6745 - Cell (818) 288-1843 Email: khaidangpham@yahoo.com Website: http://reaching-out-foundation.org President, Thanhmy Nguyen History Reaching Out Foundation, formerly Nhom Thien Hoi Glendale, began its work in 1992, mobilized a grassroots effort to establish and organize a non-profit organization. Reaching Out Foundation is now recognized as an IRS 501 (c) (3) charitable organization and has continued its second decade to work to help orphanages, the elderly and disabled patients in nursing homes. Our Mission To reach out and offer educational and financial assistance to those who have the will but not the means to lead a meaningful, dignified and peaceful existence. Objectives -To work directly with administrators and caretakers of orphanages, hospitals and nursing homes in Viet Nam. -To provide exemplary civic and community volunteerism for younger generations. Operation -Reaching Out Foundation receives no government funding. Its resources come from general public support and fundraising. Currently, all staff members are volunteers and receive no compensation for their services. Administrative costs are currently covered by the founders and sponsors. -Reaching Out Foundation provides support through charitable agencies that care for the disabled children, orphans and elderly people in Viet Nam and in the United States. These agencies must be reputable, embrace and have in-lined purpose with the Mission Statement and Objectives of the Reaching Out Foundation. Highlight of Activities -Fundraising • Host fundraising banquets • Solicit donations from individuals and corporations -Community Out Reach • Perform free live entertainment for nursing homes in Orange County, California • Publish reports on ROF’s website Highlight of Beneficiaries -Contribute financial assistance to: • Vietnamese Buddhist Messengers of Love in Việt Nam • Care Orphans Institutes, Viet Nam • Disabled Children Institutes,Viet Nam • Disabled children Institutes, USA • American Red Cross, USA Founders and Full-Time Volunteers: -Thanhmy Nguyen, Co-Founder, serves as the Foundation’s President and Band Leader of the ROF Live Stage Band Former professional singer/entertainer Former Employee for Air Viet Nam, RVN Retired Associate Accountant for Ferguson Corp., USA -Khai D. Pham, Co-Founder, serves as Secretary/Treasurer Former Helicopter Pilot of the Vietnamese Air Force/ARVN Retired Sr. Logistics Engineer for Northrop Grumman Corp., USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: