Thời Khóa Biểu Thăm Viếng Nursing Home Tháng March 2010/ROF’s Schedule For Visiting Nursing Home In The Month Of March-2010

Thời Khóa Biểu thăm viếng Nursing Home tháng March-2010 Tuần lễ Tháng March 2010 Nursing home Tên Nhạc sĩ Và Tên MC 1st WE Sunday  3-7-10 Altar Care Center Thế Mỹ – Minh Tuấn MC: Lâm Thuận và Thanh Liễu 2nd WE Sunday  3-14-10   French Park Care Center Minh Tuấn-Minh Võ-TrầnTùng MC: Lâm ThuậnContinue reading “Thời Khóa Biểu Thăm Viếng Nursing Home Tháng March 2010/ROF’s Schedule For Visiting Nursing Home In The Month Of March-2010”

Thời Khóa Biểu Thăm Viếng Nursing Home Tháng Hai Năm 2010/ROF’s Schedule For Visiting Nursing Home In The Month Of February -2010

Thời Khóa Biểu Tháng February 2010. Tuần lễ Tháng February 2010 Nursing home Tên Nhạc sĩVà Tên MC 1st WE Sunday  2-7-10 Altar Care Center Thế Mỹ – Minh TuấnMC: Lâm Thuận và Thanh Liễu 2nd WE Sunday  2-14-10Mồng 1 Tết French Park Care Center Minh Tuấn-Minh Võ-TrầnTùngMC: Lâm Thuận và Thanh Liễu 3rd WEContinue reading “Thời Khóa Biểu Thăm Viếng Nursing Home Tháng Hai Năm 2010/ROF’s Schedule For Visiting Nursing Home In The Month Of February -2010”

Thời Khóa Biểu Giúp Vui Nursing Home Tháng 1-10/ROF Band’s Schedule For January-10

Tuần lễ Tháng January 2010 Tên Nhạc sĩ 1st WE Sunday  1-3-10ALTAR Care Center The My – Minh TuanMC Thanh Lieu & Lam Thuan 2nd WE Sunday 1-10-10French Park Care Center Minh Tuan-Minh Vo-TranTungMC:Thanh Lieu & Lam Thuan 3rd WE Sunday 1-17-10Garden Grove Convalescent HospitalOn Shackelford The My – Minh Tuan MC: Kim Nguyen 4thContinue reading “Thời Khóa Biểu Giúp Vui Nursing Home Tháng 1-10/ROF Band’s Schedule For January-10”

Địa Chỉ Của Nursing Home/Nursing Home’s Address

 Địa chỉ  Và thời gian giúp vui văn nghệ cho nursing home của Reaching Out Foundation Nursing Home Address Time ALTAR Care Center 13075 Blackbird St.           Garden Grove, CA.̣92843 From 9:30am to 11:30am              French Park Care Center 600 East Washington Ave.                                      Santa Ana,CA.92701 From 9:30am to 11:30am              Garden Grove Convalescent Hospital            12882 Shackelford  Ln. GardenContinue reading “Địa Chỉ Của Nursing Home/Nursing Home’s Address”

Thời Khóa Biểu Giúp Vui Văn Nghệ Trong Tháng February của ROF/ROF Band’s Schedule for the month of February 2010

Tuần lễ Tháng February 2010 Nursing home Tên Nhạc sĩVà Tên MC 1st WE Sunday  2-7-10 Altar Care Center Thế Mỹ – Minh TuấnMC: Lâm Thuận và Thanh Liễu 2nd WE Sunday  2-14-10Mồng 1 Tết French Park Care Center Minh Tuấn-Minh Võ-TrầnTùngMC: Lâm Thuận và Thanh Liễu 3rd WE Saturday 2-20-10 Mồng 7 Tết Show đặcContinue reading “Thời Khóa Biểu Giúp Vui Văn Nghệ Trong Tháng February của ROF/ROF Band’s Schedule for the month of February 2010”

Ban Nhạc Tình Nguyện ROF Giúp Vui và Phát Quà Tại Nursing Home ALTA Ngày 6 Tháng 12 Năm 2009

ROF đã phát 70 đôi vớ cho quý vị tại Nursing Home ALTA để quý vị giửử hai bàn chân cho ấm trong mùa đông lạnh lẽo nầy. 70 đôi vớ do Ông bà Hồng Thiên Sơn, Chủ nhân Magic Beauty Supply, tại Reseda vùng San Fernando Valley gởi tặng. Thành thật cám ơn anh chịContinue reading “Ban Nhạc Tình Nguyện ROF Giúp Vui và Phát Quà Tại Nursing Home ALTA Ngày 6 Tháng 12 Năm 2009”

ROF thăm viếng Trung Tâm Điều Dửơng Trong Tháng 12 năm 2009/ROF Visits Nursing Home In The Month of December 2009

Visiting nursing home in the month of December, 09           December             WE   Date   NursingHome   Nhạc sĩ         1st   12/6/2009   ALTA   Thế Mỹ, Minh Tuan       2nd   12/13/2009   French Park   Minh Tuấn,Continue reading “ROF thăm viếng Trung Tâm Điều Dửơng Trong Tháng 12 năm 2009/ROF Visits Nursing Home In The Month of December 2009”