Đại Diện ROF Giúp Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung – Tháng 10 năm 2010

Kính thưa quý ân nhân, ROF xin kính chuyển bài “Ghi Lại Chuyến Đi ngày 18 October, 2010”, chuyến đi thứ nhứt, giúp nạn nhân lũ lụt tại Quảng Bình của Đoàn Sứ Giả Từ Bi. Kính xin gửi lời cám ơn tấm lòng vị tha của Sư Cô Tuệ Dung và quý vị trongContinue reading “Đại Diện ROF Giúp Nạn Nhân Lũ Lụt Miền Trung – Tháng 10 năm 2010”

Từơng Trình Gây Quỹ Ngày 7 Tháng 8 năm 2010 của Reaching Out Foundation/R OF Fundraising Report

Kính thưa quý ân nhân, Trân trọng kính trình 1.Từơng Trình Buổi Gây Quỹ của ROF ngày 8-7-10.docx 2. ROF FUND RAISING REPORT 8-7-2010.doc Kính mời quý ân nhân xem hình ảnh ngày gây quỹ, xin cám ơn Khai D.Pham 818-919-6745               Thành thật cám ơn tất cả̉ quýContinue reading “Từơng Trình Gây Quỹ Ngày 7 Tháng 8 năm 2010 của Reaching Out Foundation/R OF Fundraising Report”

The Charity Trip To VietNam Of Reaching Out Foundation (ROF) In The Summer (July) Of 2010

Dear Benefactors, Brothers and Sisters.  There are too many people who meet insurmountable challenges; they are the blind, deaf, dumb, handicap, and the loneliness elderly. In addition, many children became orphans because the lost of their parents or have been dropped off at the door of Buddhist Temples because their parents were too poor toContinue reading “The Charity Trip To VietNam Of Reaching Out Foundation (ROF) In The Summer (July) Of 2010”

Reaching Out Foundation Tham Gia Chương Trình Vá Môi Qua Hội Từ Thiện Bâ ́t Vụ Lợi SmileTrain

Tất cả số tiền tặng cho Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi SmileTrain 100 % đều xử dụng cho chí phí giải phẩu. Chi phí hành chánh đều đựơc bảo trợ bởi các nhà bảo trợ. Kính xin thông báo SmileTrain cám ơn ROF.pdf

Báo Cáo Tài Chánh Đêm Gây Quỹ Cây Mùa Xuân và Giúp Nạn Nhân Bão số 9 tại Miền Trung/12-19-09 Fundraising Financial Report on the “Tet Festival, Hurricane #9, Flood Victims” Fundraising night

Kính thưa quý ân nhân,           ROF lấy làm vui sứơng và xin trân trọng thông báo số   tiền thâu đựơc trong kế hoạch gây quỹ Cây Mùa Xuân 2010   và Giúp nạn nhân bão số 9 tại miền Trung, tháng 6 năm 2009,   tại Emerald Bay RestaurantContinue reading “Báo Cáo Tài Chánh Đêm Gây Quỹ Cây Mùa Xuân và Giúp Nạn Nhân Bão số 9 tại Miền Trung/12-19-09 Fundraising Financial Report on the “Tet Festival, Hurricane #9, Flood Victims” Fundraising night”