Quý Em Mồ Côi Trừơng Mái Ấm Tình Mẹ Đang Học Máy Vi Tính Dứơi Sự Nuôi Dửơng Của Sr Theresita Phạm Thị Ngọc Thế và Bảo Trợ Bởi Reaching Out Foundation

Mời quý ân nhân xem lời gửi của Sr Thế, Anh Chị Khải kính mến, Đây quà của Anh Chị Khải cho các cháu,em đã mua 4 máy vi tính,và các cháu bắt đầu bọc vi tính. Và đây là hình các cháu đang ngồi vi tính ,em xin gởi cho anh. Cám ơn AnhContinue reading “Quý Em Mồ Côi Trừơng Mái Ấm Tình Mẹ Đang Học Máy Vi Tính Dứơi Sự Nuôi Dửơng Của Sr Theresita Phạm Thị Ngọc Thế và Bảo Trợ Bởi Reaching Out Foundation”

Danh Sách Mạnh Thừơng Quân Đã Ủng Hộ ROF Trong Nhiều Năm Qua.-Thank y ou For Helping Us Help More Disabled And The Unfortunate/Helpless People More Than Ever Be fore.

Kính thưa quý Ân Nhân, quý Mạnh Thừơng Quân, Thừơng lệ thì sau mỗi lần gây quỹ, ROF đều từơng trình và báo cáo trên các Bản Tin của ROF, có chút bất lợi vì Thời Gian Tính. Gần đây rất may, ROF đựơc có cái website, do bà BS Robert Đinh thiết kế vàContinue reading “Danh Sách Mạnh Thừơng Quân Đã Ủng Hộ ROF Trong Nhiều Năm Qua.-Thank y ou For Helping Us Help More Disabled And The Unfortunate/Helpless People More Than Ever Be fore.”

Please Join The 5/60 ROF’s Heart Of The Month Club

Dear Generous Donor, The Heart Of The Month Club is a monthly donation of $5.00 each month program, it will be collected on the first month of the year for the entire year. Your monthly pledge of $5.00 is equal to $60.00 a year (12 months). Your monthly pledge provides a steady and predictable sourceContinue reading “Please Join The 5/60 ROF’s Heart Of The Month Club”

Ân Nhân Ủng Hộ KH 5-60 năm 2008/List of Donators, who supported the 5-60 donation plan in 2008

Cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ ROF để ROF có phương tiện giúp ngừơi ngặt và ngừơi bất hạnh.Thành thật cám ơn Thân kính, ROF Danh sa´ch Ân nhân u_ng hô_ KH 5-60 2008WS.pdf Danh Sa´ch Ân Nhân U_ng Hô_ KH 5-60.pdf Danh sach Manh thuong Quan – MTQ -2009.pdf Danh sach ManhContinue reading “Ân Nhân Ủng Hộ KH 5-60 năm 2008/List of Donators, who supported the 5-60 donation plan in 2008”