Daploa. Quà $500

From: Thach Hoang Thi <thachhoangthi72> Date: Wed, Mar 4, 2020 at 4:32 AM Subject: Daploa. Quà $500 To: Khai Phamdang Ni Sư Hạnh Ngọc không biết xử dụng Email nên nhờ tôi thông báo với ROF là Ni sư Hạnh Ngọc đã nhận được quà $500.Thạch , người chuyển thư

ROF Cùng Với Sr Maria Nguyễn Thị Ơ n Giúp Người Thượng Tại Lâm Đồng

Kính Mời quý ân nhân cùng đi với ROF lên Lâm Đồng thăm và ủy lạo người thượng với Sr Maria Nguyễn Thị Ơn. Trân trọng kính trình ROF Sr Ơn phát quà cho 5 làng.pdf

KINH GOI ANH CHI 14.02

Kính thưa quý ân nhân, Dịch cúm Corona, nay gọi là COVID-19 lan tràng ra khắp thế giới, việc làm từ thiện của chúng ta cũng bị chậm trể, tội nghiệp cho người bất hạnh. Ta bà thật là bể khổ, không những lòng dạ tâm tánh của con người mà còn bị xoay vòngContinue reading “KINH GOI ANH CHI 14.02”

ĐẠI HỌA CORONA – KHẨN THIẾT GƯI BÁC PHAM ĐĂNG KHẢI

Kính thông báo việc làm của ROF Trân Trọng, ROF From: Hội Thương Việt Nghèo <lmngocnga.jb@gmail.com> To: Khai D. Pham <khaidangpham@yahoo.com> Sent: Wednesday, February 12, 2020, 08:24:57 AM PST Subject: ĐẠI HỌA CORONA – KHẨN THIẾT GƯI BÁC PHAM ĐĂNG KHẢI TRỌNG KÍNH BÁC PHAM ĐĂNG KHẢI CHẮC CHẮN Ở XỬ TỰ DO BÁC VÀContinue reading “ĐẠI HỌA CORONA – KHẨN THIẾT GƯI BÁC PHAM ĐĂNG KHẢI”