KINH GOI ANH CHI 14.02

Kính thưa quý ân nhân,

Dịch cúm Corona, nay gọi là COVID-19 lan tràng ra khắp thế giới, việc làm từ thiện của chúng ta cũng bị chậm trể, tội nghiệp cho người bất hạnh. Ta bà thật là bể khổ, không những lòng dạ tâm tánh của con người mà còn bị xoay vòng trong ác nghiệt của vũ trụ.
ROF

Bửu Tú-Hằng Nga
Sent: Friday, February 14, 2020, 10:26:33 PM PST
Subject: KINH GOI ANH CHI 14.02

tu1943 buu

12:14 AM (22 hours ago)
to me

Anh chị kính mến,

Đầu thư chúng em kính thăm sức khỏe của anh chị và các cháu. Nguyện cầu Hồng Ân chư Bụt ,chư vị Bồ Tát luôn gia hộ cho anh chị và các cháu có nhiều sức khỏe và bình an.

Kính thưa anh chị máy điện thoại của em hay bị trở ngại nên không liên lạc với anh chị được, chúng em biết anh chị đang lo lắng cho nhóm và chúng em rất nhiều về dịch cúm corona,chúng em và quý anh chị trong nhóm điều bình an và sức khỏe.

Kính thưa anh chị sau nhận được 1.500 USD của anh chị gởi về, chúng em đã thực hiện đúng như trong điện thư của anh chị .chúng em và quý anh chị trong nhóm định tổ chức đi thăm:

1./ các cháu khuyết tật ở Thủ Lễ,

2./ trại mù và khuyết tật ở Hương Phong

3./ và 45 khuyết tật và neo đơn ở chung quanh thành phố

Kính thưa anh chị ,quý anh chị trong nhóm và chúng em tổ chức tặng quà Tết cho 45 bạn nghèo xong và định ra Tết đi, thì dịch bịnh corona phát khởi nên nhóm phải dời lại sau khi dịch cúm kết thúc .

Kính chúc anh chị và quý anh chị trong nhóm vạn sự an lành.

Kính mến
Chúng em.
Bửu Tú .Hằng Nga.

Published by reachingoutfoundation

REACHING OUT FOUNDATION A Not-For-Profit Corporation P.O. Box 41848, Long Beach, CA 90853 - Office Tel (818) 919-6745 - Cell (818) 288-1843 Email: khaidangpham@yahoo.com Website: http://reaching-out-foundation.org President, Thanhmy Nguyen History Reaching Out Foundation, formerly Nhom Thien Hoi Glendale, began its work in 1992, mobilized a grassroots effort to establish and organize a non-profit organization. Reaching Out Foundation is now recognized as an IRS 501 (c) (3) charitable organization and has continued its second decade to work to help orphanages, the elderly and disabled patients in nursing homes. Our Mission To reach out and offer educational and financial assistance to those who have the will but not the means to lead a meaningful, dignified and peaceful existence. Objectives -To work directly with administrators and caretakers of orphanages, hospitals and nursing homes in Viet Nam. -To provide exemplary civic and community volunteerism for younger generations. Operation -Reaching Out Foundation receives no government funding. Its resources come from general public support and fundraising. Currently, all staff members are volunteers and receive no compensation for their services. Administrative costs are currently covered by the founders and sponsors. -Reaching Out Foundation provides support through charitable agencies that care for the disabled children, orphans and elderly people in Viet Nam and in the United States. These agencies must be reputable, embrace and have in-lined purpose with the Mission Statement and Objectives of the Reaching Out Foundation. Highlight of Activities -Fundraising • Host fundraising banquets • Solicit donations from individuals and corporations -Community Out Reach • Perform free live entertainment for nursing homes in Orange County, California • Publish reports on ROF’s website Highlight of Beneficiaries -Contribute financial assistance to: • Vietnamese Buddhist Messengers of Love in Việt Nam • Care Orphans Institutes, Viet Nam • Disabled Children Institutes,Viet Nam • Disabled children Institutes, USA • American Red Cross, USA Founders and Full-Time Volunteers: -Thanhmy Nguyen, Co-Founder, serves as the Foundation’s President and Band Leader of the ROF Live Stage Band Former professional singer/entertainer Former Employee for Air Viet Nam, RVN Retired Associate Accountant for Ferguson Corp., USA -Khai D. Pham, Co-Founder, serves as Secretary/Treasurer Former Helicopter Pilot of the Vietnamese Air Force/ARVN Retired Sr. Logistics Engineer for Northrop Grumman Corp., USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: