Dạ tiệc gây quỹ từ thiện của hội Reaching Out F oundation – Người Việt Khắp Nơi – viendongdaily.com

Kính mời quý ân nhân
Kính mời quý vị muốn biết và hiểu thêm về Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi đọc bài viết này trên tờ Báo Viễn Đông phát hành ngày 9-21-19

Thành thật cám ơn

Subject: Dạ tiệc gây quỹ từ thiện của hội Reaching Out Foundation – Người Việt Khắp Nơi – viendongdaily.com

http://viendongdaily.com/da-tiec-gay-quy-tu-thien-cua-hoi-reaching-out-foundation-hOCiOGV8.html

Trân trọng
ROF

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: