ROF Báo Cáo Buổi Gây Quỹ Cây Mùa Xuân Quý Tỵ-2013 Ngày 1-26-2013

1-31-13

Kính thưa quý ân nhân,

Kỳ Gây Quỹ Cây Mùa Xuân Quý Tỵ năm 2013 của Reaching Out Foundation đã thành công mỷ mản.

Nhìn lại lúc  4:00PM ngày Saturday 1-26-13, quý em trong Ban Tổ Chức đã tề tựu về nhà hàng Seafood Kingdom trên đừơng Katella  tại Anaheim để chuẩn bị cho một đêm làm việc cực nhọc nhưng với  đầy ý nghĩa.

Năm 2013 cũng là năm  thứ 21 của Hội Từ Thiện Bất Vụ Lợi Reaching Out Foundation đã bắt đầu trong một chiều hứơng tốt, tiếng thời bây giờ gọi là “hạp phong thũy”.

Nhờ  sự làm việc không ngừng của tất cả chúng ta và sự  che chở  của Thánh, Thần, đấng tối cao  và sự  ủng hộ nhiệt tình của quý khách ân nhân, quý Mạnh Thừơng Quân  đã đưa đến kết quã số thâu là:

Tiền donation (cho) trứơc của MTQ $12,000.00
Tiền bán vé vào cửa $17,700.00
Tiền cho (donation) tại đêm gây quỹ: $1,175.00
Tiền Thanh Mỹ “ôm bình bát” $865.00
Tiền bán vé số do Kim Nguyên (bán trứơc): $1070.00
Tiền bán vé số tại đêm gây quỹ: $1920.00
Tiền xổ Máy Lắc đồng hồ (Automatic winder): $600.00
T ổng cộng số tiền thâu: $35,330.00
Không có chi phíVì đã đựơc bảo trợ bởi Mạnh Thứơng Quân: $00.00
Một  chi phí duy nhứt, trả cho nhà hàng: $10,700.00
Tổng số tiền còn lại: $24,630.00

Quý em hãy mỉm cứơi, không phải chỉ là tự thửơng cho việc làm đầy ý nghĩa của mình mà là cùng với hằng mấy trăm (gần 1,000)  em bất hạnh, ngừơi già neo đơn  đựơc hửơng một cái Tết tràn đầy hạnh phúc đầy tình ngừơi và tình đồng bào.

Cám ơn tất cả quý ân nhân và toàn thể quý em thành viên của ROF .

ReachingOutFoundation- Quý Tỵ – 2013

Published by reachingoutfoundation

REACHING OUT FOUNDATION A Not-For-Profit Corporation P.O. Box 41848, Long Beach, CA 90853 - Office Tel (818) 919-6745 - Cell (818) 288-1843 Email: khaidangpham@yahoo.com Website: http://reaching-out-foundation.org President, Thanhmy Nguyen History Reaching Out Foundation, formerly Nhom Thien Hoi Glendale, began its work in 1992, mobilized a grassroots effort to establish and organize a non-profit organization. Reaching Out Foundation is now recognized as an IRS 501 (c) (3) charitable organization and has continued its second decade to work to help orphanages, the elderly and disabled patients in nursing homes. Our Mission To reach out and offer educational and financial assistance to those who have the will but not the means to lead a meaningful, dignified and peaceful existence. Objectives -To work directly with administrators and caretakers of orphanages, hospitals and nursing homes in Viet Nam. -To provide exemplary civic and community volunteerism for younger generations. Operation -Reaching Out Foundation receives no government funding. Its resources come from general public support and fundraising. Currently, all staff members are volunteers and receive no compensation for their services. Administrative costs are currently covered by the founders and sponsors. -Reaching Out Foundation provides support through charitable agencies that care for the disabled children, orphans and elderly people in Viet Nam and in the United States. These agencies must be reputable, embrace and have in-lined purpose with the Mission Statement and Objectives of the Reaching Out Foundation. Highlight of Activities -Fundraising • Host fundraising banquets • Solicit donations from individuals and corporations -Community Out Reach • Perform free live entertainment for nursing homes in Orange County, California • Publish reports on ROF’s website Highlight of Beneficiaries -Contribute financial assistance to: • Vietnamese Buddhist Messengers of Love in Việt Nam • Care Orphans Institutes, Viet Nam • Disabled Children Institutes,Viet Nam • Disabled children Institutes, USA • American Red Cross, USA Founders and Full-Time Volunteers: -Thanhmy Nguyen, Co-Founder, serves as the Foundation’s President and Band Leader of the ROF Live Stage Band Former professional singer/entertainer Former Employee for Air Viet Nam, RVN Retired Associate Accountant for Ferguson Corp., USA -Khai D. Pham, Co-Founder, serves as Secretary/Treasurer Former Helicopter Pilot of the Vietnamese Air Force/ARVN Retired Sr. Logistics Engineer for Northrop Grumman Corp., USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: