Thư Mời tham dự Đêm Gây Quỹ 2010 và Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Miền T rung 2009

Kính thưa quý ân nhân, ROF gửi Thư Mời xin quý ân nhân ủng hộ đêm gây quỹ Cây Mùa Xuân 2010 lần thứ 7 của ROF thì ROF lại nhận đựơc tin Bảo số 9 tàn phá miền Trung. Vì lý do đó ROF xin nới rộng đêm gây quỹ cho cả hai, vừaContinue reading “Thư Mời tham dự Đêm Gây Quỹ 2010 và Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Miền T rung 2009”