ROF Ủy Lạo Trừơng Mù Bừng Sáng

Sau 4 năm làm việc, tới năm 1996, ngừơi Đại Diện đầu tiên của ROF, nguyên là Nhóm Thiện Hội Glendale, đến xem tận nơi, tiếp xúc tại chỗ những nơi mà Nhóm Thiện Hội Glendale yễm trợ. Nơi đầu tiên là Trừơng Mù Bừng Sáng, lúc bấy giờ, do thầy giáo âm nhạc mù Đào Khánh Trừơng hứơng dẫn và dạy âm nhạc cho các em mù, để sau nầy các em sẽ có cái nghề nuôi thân. Trong số các em có ngừơi đã thành đạt tốt đẹp.

Xin Mời Xem ROF Trên YouTube

Hello quý anh chị em supporters của ROF,  Khi nào quý anh chị em rảnh rang, mời quý anh chị em vô You Tube xem sinh hoạt của ROF, điều quan trọng là nhớ type đúng như hứơng dẫn.  I. Vào Web Google   . Click Video II. Nếu muốn thấy đêm gây quỹ của ROF năm 2007 tạiContinue reading “Xin Mời Xem ROF Trên YouTube”