Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu tại Huế Đai Diện Reaching Out Foundation C ứu Giúp Những Ngừơi Bất Hạnh-Già Neo Đơn và Khuyết Tật- Ngày 7-19-13

Kính mời quý ân nhân xem một số hình tựơng trưng, 1 phần ngừơi gìa neo đơn, 1 phần trẻ em khuyết tật, 1 phần loại bệnh hiểm nghèo để hiểu việc làm của ROF tại Huế do sự đóng góp tài chánh của quý ân nhân, và thực hiện bởi Nhóm Hứơng Thiện BácContinue reading “Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu tại Huế Đai Diện Reaching Out Foundation C ứu Giúp Những Ngừơi Bất Hạnh-Già Neo Đơn và Khuyết Tật- Ngày 7-19-13”

Đoàn Sứ Giả Từ Bi Đại Diện Reaching Out Foundation Cứu Giúp Bệnh Nhân Ngặt Nghèo Tại Trung Tâm Chỉnh Hình – Ngày 7-19-13

Trân trọng kính mời quý ân nhân xem đồng tiền tặng của quý ân nhân xử dụng giúp bệnh nhân ngặt nghèo tại Trung Tâm Chỉnh Hình dứơi sự hứơng dẫn của Sư Cô Tuệ Dung. Thành thật cám ơn quý ân nhân. ROF TD Rpt-1 TT Chinh Hinh 5-21-2013 .pdf TD Rpt-2 TT ChinhContinue reading “Đoàn Sứ Giả Từ Bi Đại Diện Reaching Out Foundation Cứu Giúp Bệnh Nhân Ngặt Nghèo Tại Trung Tâm Chỉnh Hình – Ngày 7-19-13”

Anh Chị Kỳ Sơn-Phương Lan Đại Diện Reaching Out Foundation Tại Huế, Giu ́p Đở Ngừơi Mù Tại Huế Và Hứơng Dẫn Phái Đòan ROF viếng T hăm Quý em Khuyết Tật Tại Huế – Ngày 5-26-13

Kính Từơng Trình Quý Ân Nhân một vài chi tiết tựơng trưng cho việc làm thừ thiện của ROF dựa trên 3 khía cạnh: Ngặt (dire situation) , Mổ Côi (orphans), Khuyết tật (disabled) của Reaching Out Foundation. Kính trình, Khatsi PhamDangKhai ROF ngừơi mù .pdf Ngừơi Bất Hạnh.pdf

Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu Tại Huế, Đại Diện ROF Giúp Đở Ngừơi Ngặt tại Huế – 5-25-13

Kính gửi đến quý ân nhân những báo cáo của Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu, Đại Diện ROF tại Huế. Cám ơn sự ủng hộ liên tục của quý ân nhân. Khatsi PhamDangKhai Reaching Out Foundation Ngừơi ngặt tại Hue 5-25-13.pdf Bưu Tu Bao Cao hâu tết 2-26-13.pdf Buu tu TET- 1-24-2013.pdf

Đoàn Sứ Giả Từ Bi Đại Diện ROF Giúp Bệnh Nhân Tại Bệnh Viện Chợ Rẩy Và Tổ Chức Ăn Tết Quý Tỵ – 2013 Cho Quý Em Mồ Côi – Ngày 5-25-13

Xin mời quý ân nhân xem một vài hình ảnh của việc làm của Đoàn Sứ Giả Từ Bi Đại Diện Reaching Out Foundation Giúp Ngừơi Ngặt tại Bệnh Viện Chợ Rẩy và xin Sư Cô TD BV Chợ Rẩy.pdf Cô nhi vui Tết Quý Tỵ-2013.pdf

Sư Cô Tuệ Dung Đại Diện Reaching Out Foundation Giúp Ngừơi Ngặt Tại Trung Tâm Chỉnh Hình – Ngày 5-24-13

Kính thưa quý ân nhân, Reaching Out Foundation xin báo cáo với quý ân nhân thành quả giúp ngừơi ngặt thóat ra khỏi hòan cảnh khó khăn, khổ sở và ngặt nghèo. Thành thật cám ơn quý ân nhân. Khatsi PhamDangKhai ROF TD Rpt TT Chinh Hinh 5-20-2013.pdf TD Rpt TT Chinh Hinh 5-21-2013.pdf

Ban Nhạc Bất Vụ Lợi Thanh Mỹ-ROF Cùng Với Bệnh Nhân Và Ban Giám Đốc Chúc Nhau Ngày Mồng 1 TẾT Quý Tỵ-2013

Kính thưa quý ân nhân, Xin mời quý ân nhân cùng chung vui với ROF trong sự tình nguyẹn giúp vui văn nghệ cho bệnh nhân tại nursing home ngày Mống 1 Tết, 10 February 2013. Kính chúc quý Ân-nhân, quý Mạnh Thừơng Quân, quý anh chị em ROFers một năm mới đầy Thắng Lợi, Sức khỏe DồiContinue reading “Ban Nhạc Bất Vụ Lợi Thanh Mỹ-ROF Cùng Với Bệnh Nhân Và Ban Giám Đốc Chúc Nhau Ngày Mồng 1 TẾT Quý Tỵ-2013”

Ban Nhạc Thanh Mỹ-ROF Với Chương Trình Văn Nghệ 23 tháng Chạp Quí tỵ Đưa Ông Táo Về Chầu Ngọc Hoàng – Ngày 2-28-13

Kính thưa quý ân nhân, Ban  Nhạc Từ Thiện Bất Vụ Lợi ROF Giúp Vui Văn Nghệ tại nursing home ngày 23 tháng Chạp. Thành thật cám ơn tất cả quý ca sĩ, nhạc sĩ, chuyên viên âm thanh của ROF đã đem lại một ngày vui thật vui để cho quý bệnh nhân có đựơc cái khống khí nhộnContinue reading “Ban Nhạc Thanh Mỹ-ROF Với Chương Trình Văn Nghệ 23 tháng Chạp Quí tỵ Đưa Ông Táo Về Chầu Ngọc Hoàng – Ngày 2-28-13”

Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu Báo Cáo Thành Quã Cây Mùa Xuân Giúp Ngừơi Bất Hạnh Trong Dịp Tết Quí Tỵ – Ngày 2-26-13

Kính thưa quý ân nhân, Reaching Out Foundation xin chia sẻ một niềm vui nửa, từ quý anh chị em trong Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu tại Huế, đã làm việc rất cực nhọc trong mùa Tết Quý Tỵ vừa qua để đem những món quà vật chất và tinh thần đến cho những ngừơi bất hạnh. Xin mờiContinue reading “Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu Báo Cáo Thành Quã Cây Mùa Xuân Giúp Ngừơi Bất Hạnh Trong Dịp Tết Quí Tỵ – Ngày 2-26-13”