ROF Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Việt Nam từ năm 1999

Đại diện của ROF cứu trợ nạn nhân bão lụt khắp các nơi liên tiếp từ 1999. Kính xin cám ơn quý Mạnh Thừơng Quân đã ủng hộ nhiệt tình những tiệc gây quỹ của ROF. Kính xin cám ơn quý vị Đại Diện ROF đã hy sinh nhiều công lao khó nhọc để giúpContinue reading “ROF Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Việt Nam từ năm 1999”

Khai Trương ROF’s Website bằng Chuyến Đi Ủy Lạo của ROF

ROF lấy làm hảnh diện Khai Trương cái Website của ROFThành thật cám ơn sự hy sinh làm việc không ngừng và bảo trợ của ngừơi bạn trẻ, thế hệ thứ 2, cô Larissa Quỳnh Dao. Kính mời quý ân nhân, quý bạn, quý anh chị em viếng website của ROF. Trân trọng kính chào,Continue reading “Khai Trương ROF’s Website bằng Chuyến Đi Ủy Lạo của ROF”

Thư Mời tham dự Đêm Gây Quỹ 2010 và Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Miền T rung 2009

Kính thưa quý ân nhân, ROF gửi Thư Mời xin quý ân nhân ủng hộ đêm gây quỹ Cây Mùa Xuân 2010 lần thứ 7 của ROF thì ROF lại nhận đựơc tin Bảo số 9 tàn phá miền Trung. Vì lý do đó ROF xin nới rộng đêm gây quỹ cho cả hai, vừaContinue reading “Thư Mời tham dự Đêm Gây Quỹ 2010 và Giúp Nạn Nhân Bão Lụt Miền T rung 2009”