ROF visits Nursing Home in O.C.

Kính thưa quý vị, Tới hôm nay tháng October năm 2009, Ban Nhạc Tình nguyện ROF (Reaching Out Foundation) đã thực hiện đựơc 210 lần chương trình văn nghệ giúp vui, vẫn còn tiếp tục, để đem niềm vui đến cho những ngừơi cần niềm vui tại các nursing home tại Orange County. Hằng tuầnContinue reading “ROF visits Nursing Home in O.C.”

Brochure

History Reaching Out Foundation, formerly Nhom Thien Hoi Glendale, began its work in 1992, mobilized a grass-roots effort to establish and organize a non-profit organization. The Reaching Out Foundation is now recognized as an IRS 501 ( c) (3) charitable organization and has continued its second decade to work to help orphanages and handicapped children,Continue reading “Brochure”