Chuyến Viếng Thăm Và Uỹ Lạo Ngừơi Ngặt Nghèo và khuyết Tật Tại Việt Nam tháng 5-2012 của Reaching Out Foundation

Ngừơi con khuyết tật, ngừơị mẹ nghèo quá khổ
Em Nguyễn Thị Tâm bịnh tâm thần
Ngừơi ngặt tại Huế, Thừa Thien
Thanh Mỹ và Phái đoàn ROF 8 ngừơi, đang tập trung để định hứơng, tìm nhà ngừơi ngặt  
Ca nhạc sĩ Thế Mỹ đang tặng quà cho ngừơi ngặt
Thanh Mỹ, Trửơng Phái Đoàn ROF ũy lạo ngừơi ngặt
Khải Phạm đang lắng nghe sự than vảng của ngừơi ngặt
Thanh Mỹ đang an ủi ngừơi ngặt
Ca nhạc sĩ Thế Mỹ đang an ủi em nhỏ đang trong hoàn cảnh bịnh tật
Phái đoàn ROF đang vui vẻ dứơi bóng tre của thời tiết mùa hè xứ Huế với độ nóng 105 độ F.

Chuyến viếng thăm Việt Nam kỳ thứ 5 của Reaching Out Foundation đã thục hiện trong tháng 5-2012 vừa qua.

Phái đoàn gồm có, Thanh Mỹ, Trửơng Phái Đoàn, Kim Nguyên, Phạm Phú Nhớ, Michael Nguyễn (Thế Mỹ), Hoài Trang Phạm, Ông bà Nguyễn văn Thành.

Trong tuần lễ thứ nhứt, phái đoàn đã đựơc Đại Diện của ROF là ông bà  Nguyễn Kỳ Sơn-Phương lan và BS Nguyễn thị Kỳ Giang hứơng dẫn  uỹ lạo ngừơi ngặt tại một phần của Huế và bịnh viện ung bươu tại Huế.

Tuần lễ thứ hai, phái đoàn đã đựơc Nhóm Hứơng Thiện Bác Siêu-Anh chị Bữu Tú-Hằng Nga hứơng dẫn phái đoàn ũy lạo ngừơi ngặt một phần nửa kia của Huế.

Tuần lễ thứ ba phái đoàn đã đựơc  Đoàn Sứ Giả Từ Bi/Sư Cô Tuệ Dung hứơng dẫn viếng thăm bịnh nhân tại Bệnh Viện Chợ Rẩy và Trung Tâm Chỉnh Hình tại Saigon và ngừơi ngặt,  khuyết tật và mồ côi tại  Bén Tre.

Tuần lễ thứ Tư, phái đoàn đã đựơc hứơng dẫn bởi Soeur Theresita Phạm Thị Ngọc Thế thăm viếng Trừơng Mồ Côi Mái Ấm Tình Mẹ, Huyện Hòn Đất, Tĩnh Kiên Giang.

Vả  đựơc Soeur Therese Nguyễn Thị Hồng hứơng dẫn viếng thăm các em câm và điếc  tại Trừơng Khuyết Tật Tình Thương, Tĩnh Kiên Giang

ROF xin tóm lựơc vài hàng và xin gửi vài hình ảnh để trình quý ân nhân xem chơi trong thời giờ rảnh rổi..

Trân trọng kính chào

ROF

Published by reachingoutfoundation

REACHING OUT FOUNDATION A Not-For-Profit Corporation P.O. Box 41848, Long Beach, CA 90853 - Office Tel (818) 919-6745 - Cell (818) 288-1843 Email: khaidangpham@yahoo.com Website: http://reaching-out-foundation.org President, Thanhmy Nguyen History Reaching Out Foundation, formerly Nhom Thien Hoi Glendale, began its work in 1992, mobilized a grassroots effort to establish and organize a non-profit organization. Reaching Out Foundation is now recognized as an IRS 501 (c) (3) charitable organization and has continued its second decade to work to help orphanages, the elderly and disabled patients in nursing homes. Our Mission To reach out and offer educational and financial assistance to those who have the will but not the means to lead a meaningful, dignified and peaceful existence. Objectives -To work directly with administrators and caretakers of orphanages, hospitals and nursing homes in Viet Nam. -To provide exemplary civic and community volunteerism for younger generations. Operation -Reaching Out Foundation receives no government funding. Its resources come from general public support and fundraising. Currently, all staff members are volunteers and receive no compensation for their services. Administrative costs are currently covered by the founders and sponsors. -Reaching Out Foundation provides support through charitable agencies that care for the disabled children, orphans and elderly people in Viet Nam and in the United States. These agencies must be reputable, embrace and have in-lined purpose with the Mission Statement and Objectives of the Reaching Out Foundation. Highlight of Activities -Fundraising • Host fundraising banquets • Solicit donations from individuals and corporations -Community Out Reach • Perform free live entertainment for nursing homes in Orange County, California • Publish reports on ROF’s website Highlight of Beneficiaries -Contribute financial assistance to: • Vietnamese Buddhist Messengers of Love in Việt Nam • Care Orphans Institutes, Viet Nam • Disabled Children Institutes,Viet Nam • Disabled children Institutes, USA • American Red Cross, USA Founders and Full-Time Volunteers: -Thanhmy Nguyen, Co-Founder, serves as the Foundation’s President and Band Leader of the ROF Live Stage Band Former professional singer/entertainer Former Employee for Air Viet Nam, RVN Retired Associate Accountant for Ferguson Corp., USA -Khai D. Pham, Co-Founder, serves as Secretary/Treasurer Former Helicopter Pilot of the Vietnamese Air Force/ARVN Retired Sr. Logistics Engineer for Northrop Grumman Corp., USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: