Quý Em Học Sinh Nghèo Đã Nhận Được Quà của ROF

Kính thưa quý ân nhân,
Trân tṛọng kính trình và
Kính mời xem
ROF

ROF-Các em K’nai đã nhận được quà.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: