Tường Trình Giúp Trẻ Em Khuyết Tật Tại Cơ Sở Thiên Phước , tại Củ Chi

Trân trọng kính trình và mời xem
Thành thật cám ơn,
ROF

HTT T,T Thiên Phước-2019.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: