Gây Quỹ Ngày 12-3-17 Sinh Nhựt Của Thanh Mỹ – Q uý Anh Chị Em ROFer tặng Hiện Kim Thay Vì Quà

Kính gửi quý anh chị em ân nhân và ROFer,

Thành thật cám ơn sự ủng hộ của quý anh chị em đã ủng hộ triệt để lời kêu gọi của Thanh Mỹ Nguyễn và do Kim Nguyên Phạm phát động đưa buổi gây quỹ trong ngày sinh nhựt của ThanhMỹ thay vì tặng quà thành công mỹ mãn.

Kính thưa quý anh chị em,
Cũng như Bầu tôi đã trình bày cách làm việc của ROF tại I-ROF ngày 12-3-17 là ROF sẽ giúp từng trường hợp của từng gia đình để giúp họ có thể trở lại cuộc sống bình thường. Chỉ vỏ vẹn có 3000 thì hy vọng chúng ta giúp được khoảng trên dưới 30 gia đình.

Việc này ROF nhờ Sư Cô Tuệ Dung chùa Diệu Không đảm trách giùm.
Đợt cứu giúp kỳ rồi Sư cô giúp nạn nhân Khánh Hòa như ROF đã báo cáo, nếu quý vị nào quên hoặc chưa biết xin mời xem trên website của ROF.

Trân trọng cám ơn

ROF

Ân nhân tặng 3000.00 ngày 12-3-17.pdf

Published by reachingoutfoundation

REACHING OUT FOUNDATION A Not-For-Profit Corporation P.O. Box 41848, Long Beach, CA 90853 - Office Tel (818) 919-6745 - Cell (818) 288-1843 Email: khaidangpham@yahoo.com Website: http://reaching-out-foundation.org President, Thanhmy Nguyen History Reaching Out Foundation, formerly Nhom Thien Hoi Glendale, began its work in 1992, mobilized a grassroots effort to establish and organize a non-profit organization. Reaching Out Foundation is now recognized as an IRS 501 (c) (3) charitable organization and has continued its second decade to work to help orphanages, the elderly and disabled patients in nursing homes. Our Mission To reach out and offer educational and financial assistance to those who have the will but not the means to lead a meaningful, dignified and peaceful existence. Objectives -To work directly with administrators and caretakers of orphanages, hospitals and nursing homes in Viet Nam. -To provide exemplary civic and community volunteerism for younger generations. Operation -Reaching Out Foundation receives no government funding. Its resources come from general public support and fundraising. Currently, all staff members are volunteers and receive no compensation for their services. Administrative costs are currently covered by the founders and sponsors. -Reaching Out Foundation provides support through charitable agencies that care for the disabled children, orphans and elderly people in Viet Nam and in the United States. These agencies must be reputable, embrace and have in-lined purpose with the Mission Statement and Objectives of the Reaching Out Foundation. Highlight of Activities -Fundraising • Host fundraising banquets • Solicit donations from individuals and corporations -Community Out Reach • Perform free live entertainment for nursing homes in Orange County, California • Publish reports on ROF’s website Highlight of Beneficiaries -Contribute financial assistance to: • Vietnamese Buddhist Messengers of Love in Việt Nam • Care Orphans Institutes, Viet Nam • Disabled Children Institutes,Viet Nam • Disabled children Institutes, USA • American Red Cross, USA Founders and Full-Time Volunteers: -Thanhmy Nguyen, Co-Founder, serves as the Foundation’s President and Band Leader of the ROF Live Stage Band Former professional singer/entertainer Former Employee for Air Viet Nam, RVN Retired Associate Accountant for Ferguson Corp., USA -Khai D. Pham, Co-Founder, serves as Secretary/Treasurer Former Helicopter Pilot of the Vietnamese Air Force/ARVN Retired Sr. Logistics Engineer for Northrop Grumman Corp., USA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: